Entrevistem Gemma Villanueva, responsable del Projecte d’implantacio del SIE a Ecuador

Projecte d'implantacio del SIE a Ecuador 21.11.2017

Després de recopilar la factura històrica de prop d’un miler d’edificis de l’administració pública equatoriana, el projecte SIE 3 d’Implantació del Sistema d’Informació Energètica d’Edificis a Equador avança en l’adaptació i implantació del sistema.

Hem parlat amb la nostra responsable de projecte a Quito, Gemma Villanueva, per conèixer les claus d’aquesta adaptació.

– SIE3 pretén impulsar la transferència tecnològica en gestió energètica d’equipaments públics entre organitzacions espanyoles i institucions equatorianes, quin paper té Inergy en aquesta transferència?

“Inergy aporta d’una banda el seu programari SIE de comptabilitat i gestió de submininistraments energètics, implantat amb èxit en més de 250 organitzacions públiques i privades d’Espanya. D’altra banda, aporta la seva experiència en gestió energètica en grans administracions públiques perquè pugui ser valoritzada en el context equatorià.”

– Quines actuacions s’han dut a terme fins ara?

“En el marc del projecte, i en col·laboració amb el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energias Renovables del Ecuador (INER) i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), s’ha dut a terme l’adaptació del SIE al context equatorià. Així, s’han identificat els requeriments d’adaptació tenint en compte, entre altres, les característiques de la facturació i el mercat elèctric del país, així com les necessitats de gestió energètica de l’administració pública i el tipus d’anàlisi energètica més adequada (indicadors d’eficiència energètica específics, benchmarking, càlcul d’estalvis, etc.)

A més, s’ha recopilat la informació de facturació històrica i característiques de gairebé 1.000 edificis de diferents nivells de l’administració pública equatoriana. Una part d’aquestes dades ja s’han carregat en el programari i estan sent depurades. Aquest procés s’acabarà de completar en les pròximes setmanes.

Es preveu que en una fase posterior del projecte s’implementin també els mòduls avançats de tractament massiu de dades energètiques amb tecnologies Big Data BEE Group que puguin potenciar la capacitat d’anàlisi energètica del parc d’edificis.”

Projecte d'implantacio del SIE a Ecuador

– Això vol dir que un cop finalitzada l’adaptació, el SIE podria implantar-se en més organitzacions?

“Efectivament, l’objectiu és que un cop adaptat, el SIE pugui implantar-se a la resta d’administracions públiques equatorianes, erigint-se en una eina central de comptabilitat i supervisió del consum energètic dels edificis públics i quadres d’enllumenat.

La implantació del SIE, ha de permetre per exemple disposar d’un benchmarking robust i comparable de consums per tipologies d’edificis, així com d’una línia base consistent per calcular els estalvis obtinguts gràcies a les polítiques d’estalvi i eficiència que s’implementin.”

– Quins beneficis reportarà el projecte a l’administració pública equatoriana?

“El projecte beneficiarà els tres nivells de govern del país (central, provincial i municipal) en la seva capacitat d’anàlisi i supervisió del consum energètic dels edificis  contribuint a millorar la seva gestió energètica i l’elaboració de noves polítiques d’estalvi que ajudin a impulsar el Plan Nacional de Eficiencia Energética y Energía Renovable (PLANEER) del país.

El projecte també servirà per reforçar les capacitats en recerca, desenvolupament i innovació de l’Institut Nacional d’Eficiència Energètica i Energies Renovables (INER) de l’Equador a través de la transferència de know-how en gestió energètica i co-desenvolupament tecnològic per part del BEE Group i Inergy .”

SIE3 és un projecte de cooperació internacional, liderat pel BEE Group de CIMNE i participat per Inergy i INER. El projecte està finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), en el marc de la línia de finançament d’innovació per al desenvolupament.

Logotipo Horizontal Cooperación Española. Formato ajustado

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog