La Ikastola Elizatxo d’Hernani se suma al projecte Euronet 50/50 amb un portal energètic escolar

, ,
Projecte Euronet

Servei: Optimització de facturació i subministraments energètics

29.06.2018

La iniciativa impulsarà l’adopció de mesures per a l’estalvi energètic i serà la primera a disposar d’un portal energètic escolar públic per visualitzar el consum i les accions realitzades.

La ikastola Elizatxo al municipi basc d’Hernani implantarà el curs 2018/2019 el projecte Euronet 50/50 d’estalvi energètic a les escoles. El projecte, impulsat des de l’Ajuntament d’Hernani, forma part de les mesures adoptades pel municipi en el marc del Pla d’Energia Sostenible del municipi (PESM) realitzat pel consistori i que reforça el seu compromís d’avançar cap a un nou model energètic.

El projecte presenta dues grans innovacions tecnològiques: l’ús de la plataforma SIE per al càlcul dels estalvis obtinguts i la incorporació d’una plataforma energètica escolar que permetrà mostrar les mesures d’estalvi executades, visualitzar de manera continuada el consum energètic horari del centre, i comparar el consum entre els centres del municipi.

EURONET 50/50

El projecte 50/50 busca promoure l’estalvi energètic en edificis públics a partir de l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. El projecte es basa en la participació de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, AMPA, consergeria, etc.) i introdueix incentius econòmics a l’estalvi energètic aconseguit. A l’inici del projecte, l’ikastola i l’ajuntament d’Hernani signen un conveni segons el qual l’escola rebrà el 50% de l’estalvi aconseguit, mentre que l’ajuntament haurà d’invertir l’altre 50% en mesures d’eficiència energètica del municipi, entre les quals es troben les mesures que l’escola hagi identificat durant el projecte com a prioritàries per reduir el consum i la despesa energètica.

L’existència d’una agenda 21 escolar, molt arrelada al centre, i amb una dinàmica de treball consolidada, facilitarà la posada en marxa del Projecte Euronet 50/50. En aquest sentit, s’establirà un marc de coordinació entre els dos projectes que reforçarà el paper de la Comissió Ambiental i de les patrulles verdes. D’aquesta manera, es pretén fer arribar el projecte a tota la comunitat educativa i implicar a tot l’alumnat en el repte d’aconseguir reduir el consum d’energia.

D’acord amb la metodologia 50/50, l’escola crearà un equip energètic que realitzarà un diagnòstic de l’estat intern i extern de l’edifici. El diagnòstic s’acompanyarà d’una enquesta sobre la percepció de confort climàtic. A continuació, s’elaborarà un pla d’actuació i es durà a terme una campanya d’informació i sensibilització.

L’ÚS DE LA PLATAFORMA SIE

En 2017, l’Ajuntament d’Hernani va decidir dotar-se del programari de gestió energètica SIE i implantar-lo en el conjunt dels seus edificis públics i quadres d’enllumenat. Gràcies a aquesta implantació, l’ajuntament podrà fer un seguiment detallat i continuat del consum energètic del centre i de l’evolució en la facturació. A més, el SIE permet comparar els estalvis obtinguts en l’escola amb la despesa energètica dels últims 3 anys, ja recollit a la plataforma.

EL PORTAL ENERGÈTIC ESCOLAR

Portal_Estalvi_Energetic_Escolar

Com a novetat, l’ajuntament posarà en marxa el portal energètic escolar, un nou mòdul del programari SIE, que servirà com a suport de la iniciativa Euronet 50/50. El portal escolar permetrà visualitzar les dades de consum horari i mensual, a més de ser un recurs educatiu i de difusió de les mesures d’estalvi energètic que es vagin adoptant pel centre.

El projecte s’impulsa des de l’Ajuntament d’Hernani i compta amb l’assistència tècnica de la consultora basca Enea i l’empresa catalana Inergy

 

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog