Sant Celoni inicia l’elaboració del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima

PAESC Ajuntament de Sant Celoni

Servei: Planificació energètica municipal

27.09.2016

La iniciativa forma part dels compromisos adquirits per l’ajuntament de Sant Celoni amb la signatura del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia. Aquest nou Pacte, que substitueix l’anterior Pacte d’alcaldes per l’energia sostenible, esdevé més ambiciós en l’acció de mitigació del canvi climàtic i amplia l’objectiu de reducció de les emissions de C02, que passa de més del 20% en 2020, a més d’un 40% per l’any 2030. El nou Pacte també incorpora la necessitat d’establir mesures d’adaptació als impactes derivats del canvi climàtic.

Amb l’adhesió al nou Pacte, Sant Celoni reafirma el seu compromís amb la mitigació del canvi climàtic, palès en la signatura del Pacte del 2008, i dóna continuïtat a les accions recollides en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del 2010 i executades en més d’un 40%.

Inergy, que ja va participar en la redacció del PAES del 2010, serà l’empresa responsable de redactar el nou PAESC, que inclou l’actualització de l’inventari d’emissions de GEH, la formulació i caracterització d’un pla d’actuacions de mitigació per a tots els sectors del municipi i l’elaboració d’un pla d’adaptació.

El període de redacció que es preveu que duri uns 6 mesos, inclourà actuacions en l’àmbit de l’estalvi i eficiència energètica, les energies renovables, la mobilitat, els residus, l’aigua, la gestió forestal o l’urbanisme, i abastarà tant l’administració local com els sectors residencials i de serveis del municipi.

La Diputació de Barcelona promou la redacció del PAESC en els municipis de la província de Barcelona i aporta recursos metodològics i la contractació de l’assistència tècnica per a l’elaboració del Pla.

 

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog