Sitges gestionarà l’autoconsum col·lectiu entre edificis municipals i ciutadania amb SIE-Comunitat

01.05.2024

L’ajuntament de Sitges se servirà de la Plataforma SIE-Comunitat per gestionar l’autoconsum col·lectiu entre equipaments municipals i famílies del municipi. Concretament, el consistori ha contractat els mòduls SIE-Comunitat Gestiona i Sie-Comunitat activa per supervisar les instal·lacions i registrar les dades de consum i producció de cada participant facilitant el seguiment de l’autoconsum col·lectiu. La plataforma també permetrà ajudar els membres de la Comunitat Energètica Local (CEL) a reduir la factura energètica amb informació i recomanacions personalitzades d’estalvi i millor ús de l’energia.

L’autoconsum col·lectiu impulsat per l’ajuntament de Sitges facilitarà energia solar mitjançant les plaques solars de l’edifici municipal de les Pruelles-Mas Alba. La fórmula de l’autoconsum col·lectiu és una solució per a les persones que volen disposar d’energia neta, però que no poden instal·lar plaques solars als edificis. L’Ajuntament de Sitges amb el suport de la Diputació de Barcelona assumeix gran part dels costos d’instal·lació, manteniment, assegurança i reposició de material, traslladant tan sols una petita part d’aquests costos a les persones que formen part de l’autoconsum col·lectiu en forma de taxa anual.

Un cop tancades les inscripcions, més de 50 persones ja havien sol·licitat formar-ne part. Tot i que la xifra inicial prevista era de 40 persones, l’Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona han acordat que es pugui donar aquest servei a les 55 sol·licituds rebudes. Totes podran beneficiar-se de l’energia generada de la instal·lació fotovoltaica de l’edifici municipal del polígon Pruelles-Mas Alba amb una potència total de 95,45 kW, de la qual el 42,50 kW és per a la ciutadania mentre que la resta es reparteix entre els equipaments municipals. Aquest equipament va culminar el procés d’instal·lació de les plaques fotovoltaiques el 2023, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.

La dimensió de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques municipals a les Pruelles permet donar servei a 2 sol·licituds de persones en risc de vulnerabilitat, que tindran 0,5 kW sense cost. Les altres 53 persones es repartiran amb 30 contractes que tindran 1kW pagant 43,55€ anuals i 23 més que tindran 0,5kW a un cost de 21,77€ a l’any.

S’estima que les famílies adherides obtindran uns estalvis anuals sobre la seva factura de la llum, a més de l’estalvi en emissions de gasos d’efecte hivernacle, d’entre 100 i 150€/any per a les assignacions de potència de 0,5kW i entre 200 i 300 €/any per assignacions de potència de 1kW.

SIE-Comunitat Gestiona

SIE-Comunitat Gestiona és una potent eina de gestió i supervisió del funcionament de la comunitat que agilitzarà les tasques administratives i de facturació interna i externa. El mòdul gestiona les altes i baixes dels membres i els acords de repartiment, realitza la comptabilitat energètica, actualitza periòdicament preus i quotes, i optimitza periòdicament els coeficients de repartiment i l’emmagatzematge a les bateries segons les corbes de consum i generació i l’entrada i sortida de membres. A més, supervisa les instal·lacions i el consum dels membres i genera alarmes quan es produeixen anomalies en la generació o el consum.

SIE-Comunitat Activa

Per la seva banda, el mòdul SIE-Comunitat Activa ofereix informació rellevant de forma senzilla, clara i transparent als seus membres (previsió de la despesa diària i mensual, balanç del consum, generació i autoconsum de cada membre, estalvis obtinguts, etc.) alhora que actua per incrementar l’autoconsum promovent l’estalvi. També facilita el procés de presa de decisions per adaptar els horaris de consum i ús dels aparells elèctrics empoderant els membres de la comunitat.

El consistori ja ha organitzat una primera jornada informativa amb els 55 participants a la CEL per explicar en què consistirà el servei, els tràmits que es realitzaran i aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir.

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog