L’ajuntament de Sitges implanta el SIE per a gestionar els subministraments dels equipaments municipals

Sitges implanta el SIE 08.09.2022

L’Ajuntament de Sitges (Barcelona) aposta per millorar la gestió energètica dels seus subministraments amb la incorporació del sistema de comptabilitat i gestió energètica SIE amb què supervisarà els consums i la generació fotovoltaica de les seves instal·lacions.

Sitges pretén centralitzar el funcionament de l’electricitat, gas natural o altres combustibles i aigua, a partir del software de gestió informàtica SIE capaç d’importar la informació disponible de les comercialitzadores del consistori. L’objectiu és incrementar els índexs d’estalvi energètic a les dependències públiques a partir de l’anàlisi de dades que aporta la facturació de tots els consums.

Monitoratge energètic

Inergy s’encarregarà de la gestió de les dades municipals, a partir del 2012, per disposar d’una comparativa anual i crear un històric del consum total de l’Ajuntament. Amb el software es generaran informes mensuals de l’evolució energètica, el consum i el cost dels subministraments. El software també permetrà l’anàlisi de les emissions de CO2.

Aquests indicadors tenen com a finalitat disposar de dades per optimitzar les potències, comparar preus o la possibilitat de canviar les tarifes, entre d’altres, així com per monitorar els equipaments que tenen més consum per implementar mesures correctores i projectar instal·lacions d’energies renovables.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog