Inergy validarà la facturació de més de 2.000 punts de llum i gas de la Generalitat de Catalunya

, ,
Validacio_Facturacio_Generalitat_Catalunya

Servei: Optimització de facturació i subministraments energètics

25.01.2018

Inergy ha estat l’empresa adjudicatària del concurs de licitació convocat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) per a la contractació del Servei d’Informació i Monitorització Energètica de la Generalitat de Catalunya (SIME). El servei contempla l’anàlisi i la verificació dels consums i de la facturació de 12 departaments i 23 entitats i organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya, amb més de 2.000 punts de subministrament d’electricitat i gas. El servei inclou la càrrega dels fitxers de facturació de les companyies comercialitzadores, l’anàlisi i verificació de la correcta facturació i l’anàlisi i justificació de les incidències de facturació detectades.

La gestió dels consums es farà amb el Servei d’Informació Energètica SIE, actualment implantat en bona part del edificis de la Generalitat de Catalunya i que ha servit per validar la facturació dels anys 2015 i 2016.  Amb aquest nou contracte es pretén consolidar l’ús de l’eina SIE i aprofundir en l’anàlisi energètica i la supervisió del comportament energètic dels edificis a través del càlcul d’indicadors d’eficiència, el benchmarking entre edificis, la supervisió global i el càlcul d’estalvis.

El servei també inclou la captació de dades mitjançant telelectura, que junt amb la informació de les corbes horàries emeses per la distribuïdora, permetrà proveir d’un sistema de supervisió dels consums dels edificis i del seu comportament energètic horari.

D’aquesta manera, la Generalitat podrà fer un seguiment detallat i continuat del consum energètic del conjunt dels seus edificis, identificant quins són els que presenten un major potencial d’estalvi.

La modalitat de contractes indexats

Actualment, la Generalitat de Catalunya realitza una contractació agrupada dels subministraments elèctrics amb la particularitat que es realitza a preu indexat en pass-through. Les tarifes indexades basades en el consum i preu horari, poden suposar un important estalvi en la despesa elèctrica, però requereixen un sistema de validació més complex ja que obliga a analitzar una quantitat d’informació molt més gran. En aquest sentit, el SIE simularà la facturació a partir del preu de cada franja horària per les més de 2.000 CUPS.

Aquestes 2.000 CUPS s’afegiran als més de 40.000 punts de subministrament d’electricitat o gas que Inergy processa actualment.

Erors en la Factura

Informa’t de quines són les funcionalitats del Sistema d’Informació Energètica (SIE) i del nostre Servei d’optimització de  la facturació i subministraments energètics i comença a estalviar ja.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog