Inergy detecta un estalvi potencial de més de 4 milions d’euros gràcies a la campanya d’optimització de potències

Optimizador de potencias 22.05.2023

Un estudi realitzat per Inergy entre els seus clients revela que la millora en l’optimització de les potències contractades podria suposar un estalvi de 4.325.000 euros en la factura elèctrica. Els resultats s’han obtingut a partir de la campanya d’optimització de potències que Inergy realitza anualment corresponents a una mostra de 52 entitats públiques i privades espanyoles entre les quals s’inclouen municipis i governs autonòmics. Els informes inclouen un resum executiu de l’evolució del consum i els estalvis potencials dels nostres clients, així com una recomanació sobre les mesures a prendre en el futur.

Aquest estalvi es produiria amb l’optimització de les potències contractades. Els càlculs s’han fet mantenint els drets d’accés de les instal·lacions. L’avantatge amb aquest tipus de mesures és que no impliquen canvis de dret d’accés i per tant no requereixen una inversió prèvia en equipaments o instal·lacions, i per tant són mesures sense un cost associat. L’estalvi suposa un 29% de la despesa total del terme de potència de la factura i es concentra principalment en les tarifes 3.0TD y 6.0TD.

El càlcul d’aquest important estalvi s’ha realitzat en el context del servei d’optimització de potències prestat pel servei de consultoria d’Inergy i que abasta totes les tarifes. El càlcul es fa amb el suport del software SIE i el seu optimitzador de potències, una eina de gestió que permet ajustar anualment la potència contractada dels subministraments de l’organització amb l’objectiu de minimitzar el cost de la potència facturada en funció de la demandada per cada subministrament en un período de 12 mesos. Actualment, funciona per a subministraments amb lectures de maxímetre i corbes de càrrega horàries i quart-horàries segons el tipus de tarifa elèctrica. L’optimitzador detecta els subministraments que necessiten ajustar la potència contractada, proposa els canvis a fer en les potències contractades i en detalla l’estalvi anual esperat.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog