Autopistas fa un pas més en gestió energètica i automatitza el seguiment en temps real dels seus consums i de la seva petjada de carboni

Abertis sotfware gestión energética SIE 12.07.2021

Abertis sotfware gestión energética SIE

Autopistas, companyia del grup Abertis, culmina el procés de gestió energètica iniciat el 2012 amb el Pla Director d’Eficiència Energètica amb l’adopció de l’eina de seguiment energètic SIE.

La informació obtinguda a través del mòdul SIE Monitoratge amb el qual Autopistas monitora els seus subministraments energètics ha estat clau per a l’obtenció de la certificació ISO 50001 en gestió energètica de la companyia. En l’àmbit elèctric, i gràcies a la connexió dels comptadors a la plataforma, Autopistas pot monitorar de forma contínua el seu consum energètic, comparar-lo amb les línies base definides, identificar riscos i oportunitats tant en els sistemes com en el model de contractació, i a més evitar penalitzacions i sobreconsums causats per avaries gràcies a les alertes en temps real, minimitzant així costos i emissions.

D’altra banda, Autopistas s’ha avançat al canvi de tarifes per calcular el grau d’afectació que suposarà l’entrada en vigor de les noves tarifes d’electricitat en la seva factura energètica. La simulació de tarifes és una funcionalitat del Sistema d’Informació Energètica (SIE), que simula el potencial d’estalvi d’un subministrament si canviéssim la seva tarifa d’accés. El simulador analitza els imports dels termes d’energia, potència i impostos en dos escenaris: el de la tarifa actual del subministrament i el de la tarifa de destinació seleccionada, mostrant la diferència de costos entre tots dos. El simulador també pot calcular les potències òptimes a contractar per minimitzar l’import del terme de potència de la tarifa de destinació seleccionada.

En el cas d’Autopistas, s’han realitzat 2 simulacions a partir de les dades de consum quart horàries obtingudes per teletrucada a més de 200 comptadors, cosa que ha permès un càlcul més ajustat: una primera simulació on únicament es va avaluar l’impacte del canvi de normativa tarifària mantenint les actuals potències contractades, i una segona simulació on es van calcular les potències òptimes a contractar d’acord amb la nova estructura de tarifes. El resultat dona un estalvi potencial d’un 4,2% de la factura elèctrica.

El Sistema d’informació energètica (SIE) amb el qual Autopistas gestiona 398 subministraments d’electricitat i els carburants de 607 vehicles i dipòsits, carrega i analitza totes les factures energètiques i detecta i corregeix errors i irregularitats de facturació (només en l’últim mes fins al 6% de la factura total mensual, fonamentalment per errors en penalitzacions per reactiva), amb l’objectiu de reduir la despesa i garantir el pagament correcte i ajustat a les condicions de contractació.

Inergy i Lean Focus han estat les empreses encarregades del projecte de millora de la gestió energètica amb la qual Abertis aconseguirà un triple estalvi: energètic (gràcies a les mesures de gestió i reducció del consum), econòmic (gràcies a la reducció del consum i la millora de la contractació i la facturació), i d’emissions de CO2 (gràcies a la reducció del consum).

Autopistas, compromesos amb el medi ambient

Autopistas és una companyia que treballa amb criteris mediambientals per a la utilització racional dels recursos naturals, l’eficiència en l’ús de l’energia, la reducció d’emissions, la protecció de la biodiversitat i la gestió dels residus i l’aigua.

Es planifiquen cadascuna de les actuacions per a complir amb la normativa ambiental, reduir la contaminació i els seus impactes provocats per l’activitat i per l’ús de la infraestructura. Autopistas compta amb un sistema de seguiment ambiental, una metodologia de controls operacionals i la certificació de la norma ISO 14001 que avala la seva voluntat de contribució a l’entorn, més enllà de l’acompliment normatiu. Entre els aspectes ambientals més significatius de la seva activitat estan: el consum de recursos com l’aigua, els combustibles fòssils, els residus, els abocaments a lleres, el soroll, l’afecció a la terra o l’efecte sobre la fauna.

Cal destacar la contribució de la certificació del Sistema de Gestió de l’Energia segons l’ISO 50001 en la reducció de la petjada de carboni d’Autopistas d’acord amb el compromís de la Direcció d’acció climàtica de reduir el 15% de les emissions en 2025 respecte a l’any base 2018.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog