Controlar el consum municipal d’aigua en temps de sequera

Controlar el conumo municipal de agua en tiempo de sequia 17.05.2023

L’actual situació de sequera està obligant als ajuntaments a prendre un seguit de mesures que intensifiquin l’estalvi i l’optimització dels recursos i consums amb la finalitat d’incrementar els recursos hídrics disponibles. Amb la implantació del Pla d’emergència en situacions de sequera els ajuntaments catalans estan obligats a fer un seguiment estricte del seu consum d’aigua. El propi Decret LLei 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, estableix un règim sancionador per incompliment dels límits en el consum d’aigua establerts pel pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.

Segons les dades disponibles al SIE d’una amplia mostra de municipis catalans, el consum anual d’aigua de l’ajuntament equival a 3.105 litres/habitant. En el context de sequera en els que ens trobem és prioritari la seva reducció, tant per la disminució en si de la demanda hídrica, com pel caràcter exemplificador que exerceix l’ajuntament de cara a la ciutadania.

El Software de informació i comptabilitat energètica SIE permet dur a terme la comptabilitat del consum d’aigua a partir de la càrrega automàtica de les factures, visualitzant el balanç de consum d’aigua per períodes temporals i segons usos i tipologies d’elements. A més permet analitzar l’evolució del consum d’aigua identificant els subministraments que concentren major despesa. SIE esdevé així una eina de suport en la presa de decisions ja que pot identificar els equipaments o les boques d’aigua que permetrien major estalvi. A més SIE compta amb un servei d’alarmes per equipament i per boques que permet detectar consums d’aigua no desitjats i/o anòmals de manera que els responsables puguin actuar per resoldre’ls.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog