8 municipis de la comarca de Debabarrena realitzaran el seguiment dels seus plans d’actuació energètica mitjançant SIE

Debabarrena realiza el seguimiento de sus Planes de Actuación 30.03.2022

El mes de gener passat es va organitzar un nou taller de treball amb els 8 municipis de la comarca de Debabarrena en el marc del projecte de l’Observatori de l’Energia de Debabarrena impulsat per Debegesa (Societat per al Desenvolupament Econòmic de Debabarrena).

El taller va servir per exposar les funcionalitats del mòdul SIE-Planificació, inclòs a l’Observatori, i que permet planificar i avaluar les mesures d’actuació a l’àmbit de l’energia i el clima. Gràcies a la implantació d’aquest nou mòdul, els municipis podran:

  • Planificar les mesures d’actuació en l’àmbit de l’energia i el clima.
  • Avaluar el grau d’execució dels Plans Generals d’Actuació Energètica requerits per la Llei 4/2019, dels Plans de Clima i Energia, o bé de les auditories energètiques mateixes realitzades.
  • Registrar i consultar les actuacions energètiques realitzades segons sectors, àmbits i períodes temporals.
  • Avaluar l’estalvi aconseguit amb les actuacions realitzades.

El Pla General d’Actuació Energètica (PGAE) és una de les obligacions establertes per la Llei 4/2019, de 21 de febrer, de Sostenibilitat Energètica de la Comunitat Autònoma Basca a l’article 14 per a totes les administracions públiques basques. Hi ha de quedar recollit el diagnòstic de la situació de partida de cada administració pública i les estratègies per assolir els objectius de la Llei.

Per garantir el compliment d’aquesta obligació, els ajuntaments aniran carregant en el mòdul SIE-Planificació de forma progressiva els seus Plans d’Actuació Energètica a mesura que els vagin finalitzant. Els plans seran consultables en línia per tots els responsables implicats. Posteriorment, les actuacions realitzades per cada agent que contribueixin a l’execució dels Plans es recopilaran a la mateixa plataforma, podent així avaluar anualment el seu grau d’execució i comunicar-ho al Govern Basc.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog