L’ajuntament de Basauri supervisarà els consums i la generació fotovoltaica de les seves instal·lacions amb SIE

14.07.2022

Inergy ha estat l’empresa adjudicataria del servei de revisió de la facturació, comptabilitat i planificació energètiques convocat per l’ajuntament de Basauri. El servei contractat té per objecte donar compliment a les obligacions establertes en la Llei 4/2019, de 21 de febrer, de Sostenibilitat Energètica de la Comunitat Autònoma Basca que emplaça al conjunt de les administracions locals basques a una acció per un ús sostenible de l’energia. Amb la implantació del software de gestió energètica SIE, Inergy ofereix les funcionalitats requerides per al compliment de les obligacions establertes per la citada llei en el que es refereix a la comptabilitat, planificació i comunicació energètica.

El contracte inclou:

  • Servei mensual de comptabilitat i gestió de subministraments
  • Activació del Servei de descàrrega i visualització de dades de consum horari
  • Informe energètic anual i inventaris
  • Servei de formació i assessorament al personal d’administració de Basauri

Autoconsum

Destaca la contractació del mòdul SIE-Autoconsum, una aplicació de SIE que permet entre altres funcionalitats el seguiment de la generació de les instal·lacions d’autoconsum de l’ajuntament.

L’aplicació és un mòdul del Sistema d’informació energètica (SIE) amb què l’ajuntament completa la comptabilitat energètica amb el consum generat per les instal·lacions. El mòdul SIE Autoconsum facilitarà entre altres coses, la detecció de possibles anomalies en el funcionament de les instal·lacions, així com quantificar i validar la correcta aplicació de la compensació d’excedents injectats a xarxa per part de les comercialitzadores, i el càlcul de les emissions evitades i l’estalvi en els costos.

Portal energètic ciutadà

També s’engegarà el portal energètic ciutadà, un mòdul web d’accés obert a la ciutadania que ofereix tota la informació energètica de l’ajuntament de manera clara i senzilla. El portal permet difondre i posar a l’abast de la ciutadania de manera comprensible i atractiva la informació energètica essencial de l’ajuntament, donant visibilitat a les polítiques en curs que dugui a terme l’ajuntament.

El portal també és una eina de sensibilització de la ciutadania en relació amb l’estalvi energètic i l’ús racional de l’energia, tant a les llars com a l’ús que facin dels equipaments públics (centres esportius, escoles…) promovent implicació en l’estratègia de transició energètica del municipi.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog