Les empreses espanyoles hauran de realitzar auditories energètiques periòdiques

Auditoria Energetica 15.02.2016

El passat 14 de febrer entrava en vigor el Reial Decret 56/2016 de transposició parcial de la Directiva europea d’eficiència energètica (2012/27/UE) que estableix, entre d’altres, l’obligació de les gran empreses de sotmetre’s a una auditoria energètica. Però què és una auditoria energètica i qui està obligat a realitzar-la?

Què és una auditoria energètica?

L’auditoria energètica és un estudi i anàlisi exhaustiu del grau d’eficiència del consum energètic d’un edifici, establiment o activitat. L’objectiu és detectar possibles millores en les instal•lacions per tal de minimitzar el seu consum energètic, fomentant així un ús racional de l’energia i una reducció de les emissions contaminants.

Qui està obligat a realitzar l’auditoria energètica?

La Llei obliga les grans empreses, entenent com a tals, les empreses de més de 250 treballadors o amb un volum de negoci superior als 50 milions d’euros i un balanç general de més de 43 milions d’euros. El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) estima que la mesura afectarà unes 3.800 empreses a Espanya, amb prop de 27.000 establiments o locals.

Cada quant s’han de realitzar les auditories?

La norma estableix que les auditories s’han de fer cada quatre anys.

Quin abast tindrà l’auditoria energètica?

Les auditories energètiques hauran de cobrir, com a mínim, el 85% del consum total de l’energia de les seves instal•lacions, sempre que formin part de les activitats industrials, comercials i de serveis que aquestes empreses gestionin en el desenvolupament de la seva activitat econòmica.

Qui pot efectuar l’auditoria energètica?

L’auditoria energètica la faran auditors energètics degudament qualificats. L’auditoria també podrà ser realitzada per tècnics qualificats de l’empresa sempre que compleixin amb els requisits establerts per la norma.

Quin termini tenen les empreses per donar compliment a aquesta obligació?

Les empreses tindran un termini de nou mesos des de l’entrada en vigor de la norma, per realitzar les auditories. Podran substituir les auditories, a més, per un sistema de gestió energètica o ambiental. Es consideraran vàlides les auditories que s’hagin realitzat des del 5 de desembre de 2012, data d’entrada en vigor de la Directiva comunitària.

Aquí trobareu el text de la norma en PDF.

A Inergy hem realitzat més de 300 auditories i estudis energètics d’edificis, tant en el sector públic com en el privat. Totes les nostres auditories compleixen amb l’estàndard de qualitat de la norma “UNE 216501:2009. Auditoria energètica. Si voleu més informació contacteu amb nosaltres.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog