Errentería es prepara per a complir amb la Llei basca 4/2019 de Sostenibilitat energètica

Errenteria y la ley vasca 4/2019 de Sostenibilidad energética

Servei: Optimització de facturació i subministraments energètics

12.03.2020

Errenteria comptarà amb una plataforma única de comptabilitat i planificació energètica que li permetrà complir amb la Llei basca 4/2019

L’ajuntament d’Errenteria renova la seva aposta pel Sistema d’Informació energètica SIE, implantat al municipi des de 2017, amb la incorporació de nous mòduls d’informació i planificació energètica. D’aquesta manera, a més de comptar amb un servei de comptabilitat i gestió de subministraments amb el que ha estalviat més de 100.000 euros anuals, ara també disposarà d’un suport per complir amb els requeriments de la nova llei basca 4/2019 de Sostenibilitat Energètica.

Inventaris energètics

Un dels primers requeriments a complir en relació amb la llei és la realització d’un inventari d’edificis, parc mòbil i enllumenat i el seu consum energètic. A través de la càrrega al SIE de tota la informació d’inventari d’elements i facturació, el programa genera un informe d’inventari anual i un informe anual de consums i despesa energètica mensual. Els informes són exportables i podran presentar-se al Govern Basc com a justificació de compliment dels requeriments de la Llei 4/2019.

Consums horaris

La Llei també estableix l’obligació de disposar d’informació de consum elèctric horari centralitzada de tots els edificis. El mòdul SIE monitorització inclou un servei de descàrrega, emmagatzematge i visualització centralitzada dels consums horaris. A més de la visualització de les dades, el mòdul permet establir comparatives i gestionar alarmes horàries per supervisar el comportament energètic dels edificis.

Elaboració de plans plurianuals d’actuació energètica

La llei basca 4/2019 urgeix el conjunt d’administracions locals a una acció per un ús sostenible de l’energia i estableix un ampli conjunt d’obligacions a complir per aquestes. Entre elles hi ha l’elaboració de plans plurianuals d’actuació energètica per a la reducció del consum i l’impuls de les renovables (art. 14 Llei). El nou mòdul SIE Planificació energètica facilita la definició d’aquests plans, el seguiment del seu grau d’implementació i la seva posterior avaluació. Aquesta eina a més podrà servir a futur de suport a activitats de seguiment del PAES d’Errentería, facilitant el seu seguiment i gestió sobre la mateixa plataforma de comptabilitat energètica. El mòdul també permet portar un registre de les actuacions realitzades pel consistori en matèria d’eficiència energètica en els seus equipaments i quadres.

Un informe anual permet quantificar l’esforç realitzat a més d’avaluar el grau d’execució del Pla d’Actuació Energètica, complint així el requeriment de la Llei 4/2019 de reportar l’avenç en el compliment dels objectius i compromisos del municipi amb la sostenibilitat energètica local.

Difusió i comunicació energètica

Finalment, Errenteria compta amb el suport del Portal Energètic Municipal, un mòdul SIE de difusió i comunicació energètica ciutadana que permet mostrar, on line i per mitjà d’infografies, l’evolució del consum energètic de cada municipi. L’objectiu és sensibilitzar la ciutadania i els agents socials i econòmics de la comarca, respecte al consum energètic dels ajuntaments, tal com estableix l’article 26 de la Llei.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog