Errors en la factura que costen més d’1.500.000 Euros

, ,
Errors en la factura

Servei: Optimització de facturació i subministraments energètics

30.03.2017

Més d’1.500.000 euros. Aquest és el sobrecost que hem detectat en les factures que diferents comercialitzadores van enviar el passat any 2016 als nostres clients.

Durant aquest temps s’han carregat a través del Sistema d’Informació Energètica SIE 319.566 factures corresponents a més de 40.000 subministraments.

Estalviar a la factura energètica no sempre implica reduir el consum o invertir en equips. De vegades, cal una cosa tan senzilla com pagar només pel que es consumeix en les condicions contractades.

Quins són els errors més habituals en la factura elèctrica?

Errors en la factura

Aquests són alguns exemples dels errors més habituals que afecten l’import facturat:

  • Aplicació de preus d’energia diferents dels contractats
  • Aplicació incorrecta dels paràmetres de mercat en la configuració de preus indexats
  • Incompliments de contracte, perquè no s’apliquen els preus o descomptes pactats
  • Incompliment de la normativa, perquè no s’aplica el descompte del 50% en l’Import de Potència per als Subministraments de Socors
  • Facturació feta segons lectures estimades i la seva posterior regularització a un preu superior al que correspon a cada període de facturació
  • En cas d’avaries de comptador, regularitzacions de consum superior al màxim dels 12 mesos establert per normativa.
  • Potència facturada erròniament o basada en maxímetres no registrats pel comptador
  • Durant el procés de canvi de comercialitzadora, doble facturació d’un mateix període de consum per part de les dues comercialitzadores.
  • Facturació errònia de l’Import Energia per error o avaria en la lectura del comptador, o de l’Import Potència per error en els maxímetres (de vegades un simple error en les unitats que informen del maxímetre, que poden ser Watts o Kilowatts, pot suposar una penalització d’alt import econòmic)

Manca de transparència o mala qualitat de les dades

Una informació insuficient per part de les comercialitzadores dificulta enormement la correcta gestió energètica, provocant errors en la comptabilitat dels consums o en l’optimització dels subministraments. Així, per exemple, no disposar d’informació total o parcial de lectures de maxímetres limita la capacitat per optimitzar les potències contractades. El primer pas per a una bona gestió dels subministraments i consums energètics és disposar d’una factura ben informada, de forma completa i correcta.

El cas dels contractes indexats

Actualment hi ha l’opció d’accedir al mercat indexat on l’electricitat ja no es compra a un preu fix per a tot l’any i per a qualsevol moment del dia sinó que el preu varia al llarg del dia en funció de l’oferta i la demanda.

Aquesta opció pot ajudar-nos a estalviar costos però també és més susceptible de generar sobrecostos per errors en la factura. En 2016, la majoria dels errors detectats pel SIE van correspondre a contractes indexats. Això es deu en part a la complexitat més gran que presenten aquestes factures, l’import total de les quals és la suma dels imports calculats per a cada franja horària del mes.

Com puc evitar errors en la factura?

Com veieu, els errors en la facturació són més habituals del que semblen i les empreses i administracions acaben pagant més del que tocaria. Per evitar-los n’hi ha prou amb dur a terme una correcta gestió integral dels subministraments energètics. El sistema d’informació energètica SIE càrrega i analitza totes les factures energètiques i detecta i corregeix errors i irregularitats de facturació, reduint la despesa i garantint el pagament correcte i ajustat a les condicions de contractació.

A més el SIE permet la validació exhaustiva del preu i la correcta facturació de les tarifes indexades pass-pool i pass-through.

Erors en la Factura

Informa’t de quines són les funcionalitats del Sistema d’Informació Energètica (SIE) i del nostre Servei d’optimització de  la facturació i subministraments energètics i no paguis pels errors dels altres.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog