Finalitza amb èxit el projecte europeu Smart Spaces per a l’estalvi d’energia en equipaments públics mitjançant l’ús de les TICs

01.02.2015

Durant els dies 18 i 19 de febrer del 2015 s’ha celebrat, a la ciutat de Bristol, l’última reunió d’avaluació del projecte Smart Spaces. La reunió va comptar amb la presència de Carmen Ifrim, Project Officer de la Comissió Europea, i es van presentar els resultats obtinguts en els diferents pilots de Belgrad, Birmingham, Bristol, Hagen, Istanbul, Leicester, Lleida, Milan, Molins, Múrcia i Venlo.

El projecte Smart Spaces busca promoure l’estalvi energètic en els edificis públics a través de l’ús de les TIC. Per a això es van implantar sistemes de monitorització en equipaments públics i es va oferir un servei d’Energy coach als responsables energètics dels equipaments amb l’objectiu de millorar la gestió dels edificis.

Inergy, junt amb el Bee Group de Cimne, han estat els responsables del projecte pilot de Lleida, que inclou la ciutat de Lleida i diversos municipis de la província. En aquest pilot s’han combinat 2 tipus de serveis de gestió energètica. D’una banda, una modalitat low-cost basada en informació procedent de facturació i ús de l’aplicació SIE, i l’altra, una modalitat medium-cost basada en informació procedent de monitorització i sub-monitorització dels edificis. Els estalvis de consum energètic assolits pels dos models són del 3% i del 15% respectivament.

Més informació: www.smartspaces.eu

 

smart_spaces-244x75

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog