Més de 100 persones assisteixen a la sessió de formació del software SIE a la Generalitat de Catalunya

Más de 100 personas asisten a la sesión de formación del software SIE en la Generalitat 16.06.2022

El passat 14 de juny va tenir lloc una sessió de formació d’activació del projecte de comptabilitat i gestió de subministraments de la Generalitat de Catalunya. La sessió es va centrar en l’ús del software SIE implantat en bona part dels edificis de l’administració autonòmica i s’emmarca dins del Servei d’Informació i Validació de les factures energètiques de la Generalitat de Catalunya que desenvolupa Inergy. Més de 100 persones dels departaments, entitats i organismes dependents de la Generalitat hi van assistir.

Lucia Sanz, directora del departament de consultoria energètica d’Inergy, va ser l’encarregada de conduir la sessió de formació que es va dividir en dues parts. La primera part va estar dedicada a l’anàlisi i comptabilitat energètica a través d’una ruta per les principals pantalles i funcionalitats del software. La segona, es va dedicar a les tasques de gestió energètica, principalment les relatives al procés de validació de les factures.

El Servei d’Informació i Validació de les factures energètiques de la Generalitat de Catalunya contempla l’anàlisi i la verificació dels consums i de la facturació de 47 departaments i entitats i organismes dependents de la Generalitat de Catalunya, amb més de 3.000 punts de subministrament d’electricitat i gas i al voltant de 200 usuaris. El servei inclou la càrrega periòdica dels fitxers de facturació de les companyies comercialitzadores, l’anàlisi i verificació de la correcta facturació i la justificació de les incidències de facturació detectades. Així com un servei de formació dels usuaris en l’ús del software.

L’ús del software SIE permetrà aprofundir en l’anàlisi energètica i supervisar el comportament energètic dels edificis a través del càlcul d’indicadors d’eficiència, el benchmarking entre edificis, la supervisió global i el càlcul d’estalvis.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog