Implantació del Sistema d’Informació Energètica (SIE) per a la gestió de la contractació i els consums energètics dels edificis municipals i de l’enllumenat públic de Girona

07.01.2015

Ajuntament de Girona / 2010-2016

L’Ajuntament de Girona realitza des de fa anys un control de la despesa energètica en equipaments i enllumenat públic de la ciutat. Inicialment, aquest control, així com l’inventari de les pòlisses de gas i electricitat, es duia a terme amb un software propi, desenvolupat per l’ajuntament. L’any 2010, amb la liberalització del mercat elèctric i en vista de la complexitat creixent en el tractament de dades, el consistori va optar per la implantació del SIE amb l’objectiu d’incorporar noves eines de control de la demanda i de valoració de l’evolució energètica,

Actualment, el SIE disposa de la informació energètica del municipi amb dades des del 2005. Això inclou més de 170 edificis, prop de 350 quadres d’enllumenat i semàfors i 330 boques d’aigua. Per mitjà del SIE es realitza una exhaustiva tasca de control i validació de la facturació i de la despesa energètica, i es quantifiquen l’estalvi energètic i econòmic, així com la reducció en emissions de CO2.

L’Àrea d’Urbanisme i Activitats i l’Àrea de Gestió Econòmica, des d’on es realitza el control de les factures, són les encarregades de dur a terme la gestió energètica. En el cas d’Urbanisme, tres persones assumeixen respectivament el control de l’enllumenat, el d’edificis i aigua i el de semàfors.

Per tal de donar resposta a la sol·licitud de l’Àrea de Gestió Econòmica de l’Ajuntament de Girona, l’equip SIE ha desenvolupat una aplicació especial de generació de rebuts. Es tracta d’un resum en format PDF de les dades de facturació mensual agrupats per Centre de Cost.

Aquests rebuts mensuals són utilitzats després per l’Àrea de Tresoreria per tal que cada àrea conformi les seves factures i poder així efectuar els pagaments corresponents a cada comercialitzadora. D’aquesta manera, tota la informació necessària per a la conformitat i el pagament de les factures, s’obté directament del SIE i dels informes de Rebuts que aquest genera automàticament, evitant així la revisió de factures en paper i agilitzant els processos de manera molt significativa.

El SIE ha permès detectar errors de facturació en l’enllumenat, com ara estimacions per sobre del consum real i concentrades en hores punta, i ha estat una eina imprescindible per a la supervisió del correcte traspàs entre comercialitzadores d’electricitat.

Gràcies a la informació energètica que ofereix el SIE, s’ha pogut valorar l’estalvi aconseguit al municipi mitjançant la implantació de mesures de control de la despesa en aquells equipaments que presenten una ràtio de consum més alta i la instal·lació de nous equips com les calderes de biomassa a les escoles.

L’objectiu ara és estendre l’ús del SIE als responsables de cadascun dels centres de cost, de manera que puguin corregir directament i online les alarmes de consum i les irregularitats en la facturació detectades pel SIE.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog