Jornada de formació sobre la digitalització de la gestió dels PAESC amb SIE-Planificació

Digitalizacion de los PACES 02.05.2023

El passat 2 de maig va tenir lloc a Girona una jornada de formació sobre digitalització adreçada als tècnics de les oficines de transició energètica (OTE). La jornada organitzada per la Diputació de Girona i el Bee Group, la unitat de recerca en bioclimatisme i eficiència energètica de CIMNE-UPC, forma part de les actuacions del projecte europeu E-Planet, en què participen les dues organitzacions, i que té a Girona un dels seus projectes pilot. E-Planet busca millorar la coordinació entre les entitats locals i els governs regionals optimitzant el procés de presa de decisions i garantint la coherència i consistència de les mesures de transició energètica implementades a pobles i ciutats.

Durant la jornada, es va impartir un taller de formació en l’ús dels mòduls SIE Planificació i SIE Observatori d’Inergy, a càrrec de Lucia Sanz, directora de Consultoria energètica, i David Pon director de l’empresa. La implantació d?aquests mòduls té per objectiu la digitalització dels Plans d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PAESC) i la creació d’un observatori energètic regional als 67 municipis que formen part del projecte. La implantació del Mòdul SIE-Planificació permetrà la càrrega massiva de les mesures dels PAESC de cada municipi podent registrar les actuacions energètiques realitzades associades a cadascuna de les mesures segons sectors, àmbits i períodes temporals i avaluar-ne el grau d’execució, així com el estalvi aconseguit amb les mateixes. A més, el mòdul ofereix la possibilitat d’inventariar els consums energètics i les emissions de GEH, fer el seguiment de l’execució del PAESC i reportar-ho a l’Oficina del Pacte de les Alcaldies.

D’altra banda, des del Mòdul SIE Observatori es podrà consultar de manera agregada el conjunt de mesures dels PAESC de la totalitat de municipis i avaluar-ne l’execució. Amb això es podran identificar i dissenyar l’execució simultània de paquets de mesures similars a diversos ajuntaments, així com avaluar globalment en quins àmbits s’està actuant més i quin impacte econòmic, energètic i ambiental està tenint.

En una primera fase els mòduls ja s’han implantat a 67 municipis i ja s’està valorant estendre’l a la totalitat dels 221 municipis de Girona.

El projecte europeu e-Planet en què participa Inergy agrupa tres regions a Espanya (Girona), Grècia (Creta).

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog