La Diputació Foral d’Àlaba implantarà el SIE per a gestionar els subministraments dels seus equipaments

17.10.2022

Inergy ha resultat l’empresa adjudicatària del Servei de gestió de subministraments, inventari, comptabilitat i suport a la planificació energètica de la Diputació Foral d’Àlaba d’acord amb la Llei 4/2019, de Sostenibilitat Energètica al País Basc.

El servei contractat té per objecte donar compliment de les obligacions establertes a la Llei 4/2019, de 21 de febrer, de Sostenibilitat Energètica de la Comunitat Autònoma Basca que emplaça el conjunt d’administracions locals basques a una acció per un ús sostenible de l’energia . Amb la implantació del software de comptabilitat i gestió energètica SIE, Inergy ofereix les funcionalitats requerides per al compliment de les obligacions establertes per la citada llei pel que fa a comptabilitat, planificació i comunicació energètica.

Concretament, el servei inclou entre d’altres, les prestacions següents:

  • Implantació i provisió del SIE per al conjunt dels subministraments energètics i la flota de vehicles de la Diputació.
  • Elaboració dels inventaris energètics anuals per donar compliment a l’article 11 de la Llei 4/2019 de la CAV.
  • Servei mensual de comptabilitat i validació de la facturació energètica.
  • Descàrrega i visualització de dades de consum horari.
  • Provisió del mòdul SIE-portal energètic i suport a la comunicació i difusió pública.
  • Provisió mòdul SIE-planificació per al seguiment del pla d’actuació energètica.

La Diputació foral aposta així per millorar la gestió energètica dels seus subministraments centralitzant el funcionament de l’electricitat, el gas natural o altres combustibles, a partir del software de gestió informàtica SIE capaç d’importar la informació disponible de les diferents comercialitzadores.

Mòdul SIE-Planificació

La implantació del mòdul SIE-Planificació facilitarà el registre del conjunt d’actuacions realitzades per la Diputació en matèria d’energia, cosa que permetrà avaluar el grau d’implementació del Pla General d’Actuació Energètica i reportar-lo al Govern Basc.

Mòdul SIE-Portal energètic

La posada en marxa del portal energètic ciutadà d’Àlaba facilitarà la comunicació de les actuacions dutes a terme per la Diputació i que contribueixin al compliment de la Llei 4/2019. El portal també informarà de l’evolució dels consums de la Diputació, així com la generació renovable i el seguiment del grau de compliment dels objectius de reducció.

SIE-Portal Energètic és un mòdul web d’accés obert a la ciutadania que ofereix tota la informació energètica de la Diputació de manera clara i senzilla. El portal permet difondre i posar a l’abast de la ciutadania de manera comprensible i atractiva la informació energètica essencial de la Diputació, donant visibilitat a les polítiques en curs que dugui a terme l’entitat.

El portal també és una eina de sensibilització de la ciutadania en relació amb l’estalvi energètic i l’ús racional de l’energia, tant a les llars com a l’ús que facin dels equipaments públics (centres esportius, escoles…) promovent implicació en l’estratègia de transició energètica de la Diputació.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog