Lasarte-Oria serà pioner en adoptar la nova metodologia de Plans de Clima i Energia d’Euskadi

Pla de Clima i Energia de Lasarte Oria 26.01.2021

L’empresa catalana Inergy i la consultora basca ADOS han estat les adjudicatàries del concurs per a la redacció del Pla de Clima y Energia del municipi basc de Lasarte-Oria. Aquesta iniciativa serà la primera a Euskadi desenvolupada directament sota el nou marc metodològic que adapta la planificació integrada de clima i energia al context específic basc i li dona una visió integral i alineada amb l’Agenda 2030.

Els Plans de Clima i Energia són el nou instrument de planificació local en matèria d’adaptació i mitigació del canvi climàtic específic per als municipis bascos impulsat per la Societat Pública de Gestió Ambiental IHOBE i l’Ens Basc de l’Energia-EVE en el marc de la Xarxa Basca de municipis Sostenibles Udalsarea 2030. Això fa que disposin d’un enfocament, metodologia i eines específics per al context dels municipis bascos.

Sota un mateix marc metodològic, els Plans de Clima i Energia donen resposta simultània als diversos requeriments i objectius de la Llei 4/2019 de Sostenibilitat Energètica de la CAB. Addicionalment, estan alineats i inclouen i amplien els requeriments dels PAESC, de manera que poden equiparar-se a aquests, en el cas d’aquells ajuntaments que optin per adherir-se al Pacte de les alcaldies.

L’objectiu del Pla és concretar i prioritzar les accions a dur a terme per assolir els objectius de reducció del 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. En línia amb la futura Llei de Transició energètica i Canvi Climàtic de la CAB i el Pacte de les alcaldies pel Clima, el Pla haurà d’incorporar mesures d’eficiència energètica que permetin l’estalvi energètic, afavoreixin la penetració d’energies renovables i augmentin la resiliència i adaptació al canvi climàtic del municipi.

A més, el Pla incorporarà un Pla d’Actuació Energètica que garanteixi el compliment de les obligacions establertes per la Llei 4/2019 de Sostenibilitat Energètica de la Comunitat Autònoma Basca pel que fa a l’inventari (art. 11 de la Llei), control de consums ( article 12), planificació (art. 14 de la llei) i comunicació (art. 26 de la llei).

La redacció del Pla farà servir la metodologia comuna que impulsa IHOBE i EVE per als municipis bascos en línia amb l’Agenda 2030 (Guia metodològica d’elaboració de Plans de Clima i Energia en municipis bascos) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), així com altres recursos ja existents a Euskadi en el marc d’Udalsarea 2030, en l’àmbit de la comptabilitat, mitigació i adaptació al canvi climàtic.

A més, durant el procés es comptarà amb el software de comptabilitat energètica SIE. Aquesta eina de comptabilitat i gestió energètica contribuirà a dotar de major agilitat, robustesa i qualitat a les diferents fases de projecte (inventari energètic, diagnòstic, planificació i seguiment posterior).

Properament es publicarà a www.udalsarea2030.eus la Guia per a l’elaboració de plans de clima i energia d’Euskadi, per facilitar un marc metodològic clar i concís, posant en valor els recursos i eines disponibles, i d’acord amb el marc normatiu vigent. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte LIFE Urban Klima 2050.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog