Laudio/Llodio implantarà el SIE adaptat per complir amb la Llei de Sostenibilitat Energètica de la CAB

Llei_Sostenibilitat_Energetica_Basca

Servei: Optimització de facturació i subministraments energètics

03.12.2019

El municipi basc de Laudio/Llodio serà el primer a implantar simultàniament els nous mòduls del Sistema d’informació energètica SIE amb els quals podrà complir amb els requeriments de la Llei de sostenibilitat energètica de la Comunitat Autònoma Basca (CAB). La llei de 21 de febrer de 2019 emplaça el conjunt d’administracions locals basques a una acció per un ús sostenible de l’energia i estableix un conjunt ampli d’obligacions a complir per aquestes.

Amb la implantació del SIE, el municipi de Laudio/Llodio no només millorarà la gestió energètica de l’ajuntament, sinó que també donarà compliment a la Llei pel que fa a l’inventari, control de consums, planificació i comunicació mitjançant un servei de consultoria i ús de l’eina web SIE.

Així és com el SIE dóna resposta a la llei basca de sostenibilitat:

  • El Sistema d’informació i comptabilitat energètica SIE permet donar compliment als articles 11 i 12 de la Llei que estableixen l’obligació dels municipis d’inventariar els edificis i instal·lacions i el disposar d’un sistema de control de consum i despesa mensual de tots els edificis i fonts energètiques. Facilita a més l’elaboració d’auditories energètiques dels edificis estableix l’article 13.
  • El mòdul SIE de monitorització facilita la captació, emmagatzematge i consulta de dades de consum energètic horari del conjunt de subministraments energètics previst en l’art. 12 de la Llei. El mòdul, a més, disposa d’alarmes configurables de detecció de les anomalies en el comportament energètic dels edificis i les comunica mitjançant correu electrònic.
  •  El mòdul SIE Coach de Planificació facilita la planificació i avaluació de l’acció energètica per part d’ajuntaments, i particularment en relació amb l’elaboració i seguiment dels plans d’actuació Energètica previstes en la llei en l’art. 14 de la Llei.
  • Finalment, el portal energètic és un mòdul obert de SIE per difondre i posar a l’abast de la ciutadania de manera entenedora i atractiva la informació energètica essencial del seu ajuntament donant visibilitat a les polítiques en curs, complint així amb els que estableix l’art. 26 de la Llei. Amb això es persegueix d’una banda reforçar la transparència i rendició de comptes de les polítiques públiques dels ajuntaments cap a la ciutadania, i de l’altra, sensibilitzar.
Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog