Inergy presenta la solució guanyadora al repte d’innovació llançat per l’Ajuntament de Madrid per a la captació i l’anàlisi de dades de consum energètic

Madrid implanta el SIE 19.09.2023

L’Ajuntament de Madrid va llançar a través de la plataforma Opengobe el repte següent: Com visualitzar i analitzar l’eficiència energètica creuant les diferents fonts de dades per estimar i validar el consum, la facturació, l’estalvi i les emissions?

Opengobe és una plataforma d’innovació oberta on institucions públiques i startups treballen juntes per a desenvolupar solucions als grans reptes de la ciutadania.

El repte plantejat per l’ajuntament es vincula als desafiaments que comporta la descarbonització d’una ciutat com Madrid. D’una banda, cal millorar la capacitat de processar les dades energètiques disponibles integrant les diferents fonts i formats; però, a més, els resultats han de ser accessibles i fàcils d’utilitzar i han de permetre mesurar l’impacte de les actuacions, no únicament en termes econòmics sinó de la manera més àmplia possible.

Més de 15 empreses van respondre al repte oferint diferents respostes de caràcter innovador. Després d’un breu procés de selecció, Inergy va quedar entre les tres finalistes i va ser convidada a exposar-ne la solució davant els responsables de l’Ajuntament de Madrid.

La proposta d’Inergy és una solució de comptabilitat i gestió energètica mitjançant el software SIE que permet precisament el control, la supervisió i l’anàlisi dels consums energètics de l’Ajuntament de Madrid. SIE permet, a més, fer front al desajust entre la disposició de la dada i l’escalabilitat i sostenibilitat de la solució.

Fer front al repte de la no-dada

SIE permet la càrrega massiva i automatitzada de facturació i consums horaris procedents de les comercialitzadores i les principals distribuïdores, així com de la integració amb aplicacions terceres de monitoratge, inversors de generació FV o dades meteorològiques.

El projecte contempla aproximacions complementàries a la captació de dades com són la facturació dels subministraments, les dades de consum elèctric de comptadores digitals a través de plataforma DATADIS i la integració de dades del maquinari i software de monitoratge existents.

Aquesta diversificació en la captació de dades es complementa amb la generació de projeccions i previsions de consums i generació, donant així una resposta que permeti afrontar el decalatge temporal que es pugui produir en la captació de la dada.

SIE Monitoratge i SIE Autoconsum

La solució proveïda es complementa a través de dos mòduls SIE de gestió energètica avançada: SIE Monitoratge i SIE Autoconsum.

SIE Monitoratge facilita la captació, emmagatzematge i consulta de dades de consum energètic horari del conjunt de subministraments energètics, així com la supervisió continuada del comportament energètic i detecció de comportaments anòmals. Mentre que SIE Autoconsum permet captar i carregar les dades de generació d’energia dels inversors i de l’energia injectada a xarxa, a més de fer la comptabilitat de la generació i l’autoconsum de l’organització i fer el seguiment de l’evolució de l’energia generada.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog