Els municipis de Debabarrena implanten el mòdul SIE-Autoconsum per al seguiment de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic

Debabarrena SIE Autoconsumo 25.07.2023

Cinc municipis de la comarca de Debabarrena implantaran el Mòdul SIE-Autoconsum per efectuar el seguiment de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic. Gràcies a aquest mòdul SIE de gestió energètica avançada els municipis podran dur a terme una comptabilitat energètica completa incloent-hi la generació, l’autoconsum i la injecció a xarxa. D’aquesta manera es facilita la realització de les tasques associades al compliment de la Llei 4/2019, de 21 de febrer, de Sostenibilitat Energètica de la Comunitat Autònoma Basca que emplaça el conjunt d’administracions locals basques a una acció per un ús sostenible de la energia.

La implantació del mòdul SIE-Autoconsum als municipis guipuscoans es fa en el marc del projecte de l’Observatori Comarcal de l’Energia de Debabarrena impulsat per Debegesa (Societat per al Desenvolupament Econòmic de Debabarrena). L’Observatori Comarcal de l’Energia és una plataforma innovadora basada en les tecnologies de la informació i la comunicació per a entitats comarcals que permet la gestió de subministraments i l’anàlisi dels consums energètics de tots els municipis d’un territori i amb què es persegueix el triple objectiu de l’estalvi i l’eficiència econòmica (€), energètica (kWh) i ambiental (tones de CO2).

Gràcies al mòdul SIE-Autoconsum, els ajuntaments podran supervisar i optimitzar les instal·lacions d’autoconsum i completar la comptabilitat energètica amb el consum generat per les instal·lacions fotovoltaiques. El mòdul SIE Autoconsum facilitarà entre altres coses, la detecció de possibles anomalies en el funcionament de les instal·lacions, així com quantificar i validar la correcta aplicació de la compensació d’excedents injectats a xarxa per part de les comercialitzadores, i el càlcul de les emissions evitades i l’estalvi en els costos.

Principals funcionalitats del Mòdul:

  • Captació i càrrega de dades de generació d’energia dels inversors.
  • Captació de dades d’energia injectada a xarxa mitjançant teletrucada al comptador.
  • Validació de la compensació d’excedents.
  • Seguiment de l’evolució de l’energia generada per les instal·lacions individuals o col·lectives.
  • Comptabilitat de la generació i l’autoconsum individual o col·lectiu de l’organització.
  • Balanç renovable on es visualitza la distribució i evolució del consum, generació, excedents i injecció a xarxa en el context d’autoconsums individuals o col·lectius mitjançant aplicació de coeficients de distribució.
  • Supervisió centralitzada del funcionament de les instal·lacions mitjançant alarmes.
Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog