Inergy desenvoluparà noves eines de suport a la contractació avançada de subministraments energètics en el marc del projecte INCOMUNER II

Incomuner II 02.07.2023

Inergy forma part d’un nou projecte d’innovació. Es tracta del projecte INCOMUNER II que té com a objectiu el desenvolupament d’una eina TIC intel·ligent que faciliti la contractació i gestió dels subministraments energèticsen el context de les Comunitats Energètiques en polígons industrials. També inclou la gestió de l’emmagatzematge sota criteris d’optimització simultània dels preus i de la petjada de carboni associada a l’energia contractada.

L’eina a desenvolupar en el projecte facilitarà que les Comunitats Energètiques Industrials puguin oferir serveis de contractació agrupada de subministraments energètics per al conjunt de membres de la Comunitat Energètica incloent-hi modalitats avançades de contractació (multiclick, PPAs,…) i incorporant l’avaluació multicriteri d’opcions basant-se en objectius de minimització de preu i de petjada de carboni generada que reverteixin en estalvis en els costos de les empreses i contribuir a assolir polígons de zero emissions. Addicionalment s’aportaran prestacions per poder disposar d’una certificació horària de l’origen renovable d’aquesta energia contractada i consumida posteriorment.

Així mateix, permetrà que el gestor de la Comunitat pugui dur a terme tasques de gestió continuada dels subministraments contractats (validació de la correcta facturació, optimització de potències i cabal de gas contractat, compensació de penalització per reactiva, comptabilitat i balanç energètic-econòmic, supervisió i control de consums i costos, inventari) de forma agrupada per al conjunt de membres de la Comunitat Energètica i sota la diversitat de modalitats de contractació existents al mercat. Permet així mateix la simulació i validació de la facturació de l’energia generada venuda a xarxa per part de la Comunitat, activitat el potencial de la qual s’ha vist accentuat amb la nova normativa en curs de regulació de les Comunitats Energètiques a Espanya.

Juntament amb els serveis de contractació i gestió de subministraments, l’aplicació també permetrà l’optimització de les operacions d’emmagatzematge amb bateries centralitzades de la Comunitat Energètica sota doble criteri d’optimització de costos i empremta de carboni. Per això es desenvoluparan algorismes genètics que generin per una banda ordres de càrrega i descàrrega a les bateries, i de l’altra, recomanacions personalitzades als membres de la comunitat perquè puguin modificar el seu comportament energètic i contribuir tant a la reducció de cost com a la reducció de petjada de carboni.

Finalment, es preveu desplegar prestacions de divulgació al conjunt de la societat. La contribució de la Comunitat Energètica a la mitigació del canvi climàtic mitjançant la difusió dels resultats econòmics, energètics i ambientals de la Comunitat al conjunt de la societat, contribuint així a l’adhesió de nous membres o la constitució de noves comunitats energètiques similars.

INCOMUNER II compta amb un pilot que s’aplicarà a un polígon industrial a Navarra que aviat es determinarà.

Aquest projecte ha estat aprovat a la convocatòria corresponent a l’any 2023 dels ajuts establerts de suport a Agrupacions Empresarials Innovadores a fi de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

Durada: Maig 2023 – Abril 2024

Està liderat per l’Associació de la Indústria Navarra AIN en col·laboració amb el Clúster d’Eficiència Energètica de CatalunyaBee Data, Nasuvinsa i Inergy.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog