L’optimització en la contractació elèctrica: un estalvi de més de 7.000.000 € per als nostres clients

, ,
Contractacio electrica

Servei: Optimització de facturació i subministraments energètics

17.10.2017

Un estudi realitzat per Inergy entre els seus clients revela que la millora en les condicions de contractació elèctrica podria suposar un estalvi de més de 7.000.000 d’euros en la factura elèctrica. Els resultats s’han obtingut a partir dels informes energètics del 2016 corresponents a una mostra de més de trenta entitats públiques espanyoles entre les quals s’inclouen municipis i governs autonòmics. L’estudi ha estat possible gràcies a l’anàlisi de les dades recopilades pel Sistema d’Informació Energètica (SIE) implantat actualment en més de 250 organismes.

L’estalvi suposa més d’un 7% de la factura elèctrica i s’obtindria mitjançant l’aplicació de mesures d’optimització en la contractació de tarifes. L’avantatge amb aquest tipus de mesures és que no requereixen una inversió prèvia en equipaments o instal·lacions, i per tant són mesures sense un cost associat.

Més de 1.500.000 euros de sobrecost

A aquest estalvi cal afegir els més d’1.500.000 euros de sobrecost que hem detectat en les factures que diferents comercialitzadores van enviar l’any passat als nostres clients. Gràcies al Sistema d’informació energètica SIE que carrega i analitza totes les factures energètiques i detecta i corregeix errors i irregularitats de facturació, hem aconseguit reduir la despesa i garantir el pagament correcte i ajustat a les condicions de contractació.
Errors en la Factura Electrica

En aquest enllaç trobaràs més informació sobre quins són els errors més habituals en la factura elèctrica i com evitar-los.

Cada any, Inergy elabora els Informes de l’Energia que inclouen un resum executiu de l’evolució del consum i els estalvis obtinguts pels nostres clients, així com una recomanació sobre les mesures a prendre en el futur. Els informes són a més una poderosa eina de comunicació per informar sobre els avanços aconseguits en matèria d’eficiència energètica i rendir comptes de les actuacions realitzades.
Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog