El Govern de Navarra impulsarà la implantació del SIE en el conjunt de l’administració pública navarresa

18.10.2021

El govern de Navarra ha adjudicat a Inergy un contracte plurianual de serveis basat en la implantació de la plataforma de gestió energètica SIE en el conjunt de l’Administració de la Comunitat Foral de Navarra. Navarra reforça així la seva aposta per la transició energètica desplegant la comptabilitat energètica al conjunt de la seva administració pública i incorporant la gestió de l’autoconsum, el monitoratge, la planificació energètica i la comunicació ciutadana sota la plataforma integrada de gestió energètica SIE.

En 2019 el Govern de Navarra va implantar el software de gestió energètica SIE per conèixer en detall el comportament energètic del conjunt d’edificis que constitueixen el seu patrimoni públic construït. Ara, amb el nou contracte, Navarra consolida la seva aposta pel SIE estenent-lo a empreses públiques i municipis i ampliant les seves funcionalitats per a incloure, entre altres, la gestió de l’autoconsum.

Entre les noves funcionalitats contractades destaca l’assessorament en subministraments energètics, el monitoratge del consum a partir de dades de telemesura, i la gestió i seguiment dels plans d’estalvi i eficiència energètica i renovable en els edificis públics de govern.

Mòdul SIE-Autoconsum

Com a principal novetat s’incorpora el mòdul SIE-autoconsum que permet el seguiment i supervisió de les instal·lacions d’autoconsum. Gràcies a la captació i càrrega de dades de generació d’energia es pot realitzar la comptabilitat de la generació i l’autoconsum de l’organització. A més, permet l’anàlisi del potencial d’instal·lació d’autoconsum col·lectiu, la supervisió centralitzada del funcionament de les instal·lacions mitjançant alarmes, o la validació d’excedents.

Creació d’una plataforma de gestió energètica local de Navarra

Navarra serà la primera comunitat d’Espanya que disposarà d’una plataforma multinivell i integrada de comptabilitat en el conjunt de l’administració pública de la regió. L’objectiu del nou contracte és l’ampliació del sistema de comptabilitat energètica SIE, actualment implantat en el govern de Navarra, a ajuntaments i empreses públiques de l’Administració Foral.

Amb la implantació progressiva del SIE visor, una versió simplificada del sistema de comptabilitat energètica SIE, els municipis navarresos disposaran d’una eina de comptabilitat energètica i emissions de GEH a escala municipal. Així mateix, es podrà analitzar l’impacte de les mesures de suport de Govern Foral de Navarra i facilitarà el seguiment i avaluació de l’impacte dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), actualment en desenvolupament en més de 100 ajuntaments de la Comunitat foral.

La plataforma de gestió energètica local aglutinarà la informació dels diferents sistemes de comptabilitat energètica municipal en un únic entorn de visualització i anàlisi conjunta de dades a manera d’Observatori de l’energia local de Navarra. La plataforma permetrà comparar el consum i despesa energètica dels ajuntaments i accedir a dades de balanços i indicadors de consum i emissions de GEH a escala municipal i de cada un dels edificis i quadres. La plataforma facilitarà la planificació i priorització de les actuacions d’eficiència energètica i autoconsum a realitzar, convertint-se en una eina de suport a la presa de decisions de política energètica. Aquesta eina resulta fonamental per tal d’accedir als fons Next Generation, ja que també permetrà el seguiment i avaluació de les inversions realitzades.

Conjuntament amb l’ampliació a escala municipal, s’impulsarà també la implantació progressiva en les empreses públiques que conformen la corporació pública empresarial de Navarra.

Portal energètic local

El procés de transició energètica iniciat pel govern de Navarra ha de comptar amb la participació i la complicitat de múltiples agents. I aquí el conjunt de la ciutadania de Navarra ha d’ocupar un paper central. Per tal d’informar, sensibilitzar i fomentar la participació de la ciutadania, Navarra posarà en marxa el Portal energètic local de Navarra que informarà dels consums energètics dels municipis adherits. A més d’aportar informació i transparència, el Portal permet als ajuntaments donar a conèixer la política energètica municipal a més de promoure la sensibilització en el consum energètic i la transició energètica. A través d’un senzill formulari els ciutadans i les ciutadanes podran fer arribar els seus dubtes i comentaris als responsables de política energètica de l’ajuntament.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog