Viladecans llança el portal de l’energia on farà públics el seus consums energètics

Servei: Optimització de facturació i subministraments energètics

Producte: Portal Energètic de la ciutadania

28.05.2020

Amb aquesta iniciativa l’ajuntament vol implicar la ciutadania en el procés de transició energètica

L’ajuntament de Viladecans acaba de fer públic el Portal de l’energia de Viladecans, un entorn web on es podrà consultar l’evolució dels consums i emissions de GEH del consistori en un format visual i intel·ligible, perquè tothom  pugui accedir-hi i fer-ne el seguiment. D’aquesta manera, la ciutadania podrà conèixer i quantificar la gestió i els resultats de les mesures que s’adopten en matèria d’eficiència energètica, adaptació al canvi climàtic i incorporació d’energies renovables.

El portal informa dels consum energètics municipals anuals que avui se situen a l’entorn de 14.300.000 kWh, el que equival aproximadament al consum de 2.048 llars. Es tracta d’un portal dinàmic on les dades s’actualitzen diàriament i que permet comparar l’evolució del consum actual amb períodes anteriors.

 

El portal també mostra la informació del consum dels equipaments públics, desagregada per tipologies (esportius, educatius, culturals i administratius) i amb el detall dels consums particulars de cada edifici,  ordenant-los a mode de rànquing, segons el  consum, l’ eficiència o l’estalvi assolit el darrer any.

El portal energètic, una eina pedagògica per escoles

El portal de l’energia també és una eina pedagògica de suport per a escoles que participen en projectes d’estalvi energètic. És el cas de les nou escoles públiques del municipi que participen en l’espai Vilawatt i en el programa municipal d’estalvi energètic 50/50. Cada escola disposa d’un apartat específic on pot conèixer l’evolució del seu consum, la distribució per fonts d’energia, el percentatge d’energia verda que consumeixen, la comparació amb altres escoles o les actuacions de gestió energètica que estan implementant en el centre.

Rendició de comptes i transparència

El portal energètic és una aposta de l’ajuntament de Viladecans per la democratització i la transparència en la gestió municipal de l’energia que posa a l’abast de la ciutadania una informació energètica essencial que sol tenir una particular dificultat per comunicar-se pel seu caràcter més tècnic. L’estratègia de l’Ajuntament de Viladecans ha estat generar coneixement i implicar el major número d’actors possibles en el procés de transició energètica municipal.  En aquest sentit, el portal vol promoure la participació en la gestió energètica, tant del personal responsable dels edificis municipals com de les persones usuàries, sensibilitzant la ciutadania en relació amb l’estalvi energètic i l’ús racional de l’energia.

El portal: un mòdul SIE

El portal de l’energia de Viladecans s’alimenta automàticament de les dades del Sistema de informació energètica SIE, un sistema de comptabilitat energètica del que es va dotar el consistori com una de les mesures del Pla d’acció de l’energia sostenible del municipi. Aquesta eina facilita el seguiment dels consums en el temps, tant a nivell global de tot el municipi com per equipaments. El SIE arxiva totes les factures en els equipaments corresponents, realitza anàlisis automatitzades, genera informes, identifica els punts de subministrament que han incrementat el seu consum i n’analitza les causes per tal de veure  si es poden aplicar accions correctores. També identifica els estalvis aconseguits mitjançant accions d’eficiència o de gestió de l’energia perquè les persones que s’hi han implicat puguin conèixer el resultat i millorar-ne el rendiment.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog