Presentats els resultats del Projecte Egoki 2

Presentacion_Resultados_Egoki 26.06.2019

El Projecte Egoki dona suport i forma el personal municipal de sis ajuntaments en comptabilitat energètica i càlcul d’emissions GEH

El passat dia 11 de juny a Pamplona es va organitzar la jornada “Gestión y planificación energética municipal enfocada al cálculo y reducción de emisiones de CO2”. En aquest marc, Maribel Gómez, coordinadora del projecte Egoki2 (Red NELS) i David Pon, director d’Inergy, van ser els encarregats d’explicar el procés tutoritzat i els resultats obtinguts pels municipis participants en inventaris d’emissions CO2 i en comptabilitat, gestió i planificació energètica. Durant la sessió, que va tenir lloc a la seu de la Secretaria Tècnica de la Red NELS (Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad), es van presentar experiències municipals a Tafalla, Arguedas, Peralta-Azkoien i Villava-Atarrabia.

El projecte EGOKI-2 “Integración participada del cambio climático en planes y proyectos municipales, en el País Vasco y Navarra” té per objectiu capacitar el personal municipal en el procés de càlcul i registre d’emissions de CO2 i la seva aplicació en la planificació i gestió energètica.

Procés i tecnologia aplicada

El projecte ha comptat amb el Sistema d’informació i gestió energètica SIE, una aplicació informàtica desenvolupada per Inergy, empresa encarregada de l’assistència tècnica del projecte i que permet la comptabilitat dels gasos d’efecte hivernacle (GEH).

El SIE permet la gestió en línia dels subministraments, consums i mesures energètiques a partir de la introducció automàtica de les dades de facturació i consum real.

Gràcies al SIE s’han pogut realitzar els balanços energètics i d’emissions de GEH 2018 per usos (edificis, quadres i vehicles) i fonts de cada ajuntament identificant els que requereixen una intervenció prioritària.

A més, s’ha establert el rànquing de consum i emissions dels edificis (kWh, kWh / m2 o kgCO2 / m2) classificats per tipologies, identificant els més ineficients i aquells en què és prioritari instal·lar mesures d’autoconsum.

El projecte ha inclòs diversos tallers de treball i formació a càrrec de Lucía Sanz, consultora d’Inergy, als responsables tècnics i polítics dels ajuntaments, aproximant la gestió energètica i l’acció pel clima a l’administració local.

El SIE i l’Observatori d’energia i clima

A més, els ajuntaments han comptat amb un observatori supramunicipal d’energia i clima que els permet comparar-se entre ells a partir d’indicadors de consum, despesa i emissions de GEH, detectant així els casos de bones pràctiques.

L’observatori també s’aplica als edificis i permet establir un rànquing d’edificis per tipologies per identificar aquells més ineficients i sobre els quals és més urgent intervenir ja sigui mitjançant mesures d’eficiència energètica que redueixin el consum, o mitjançant instal·lacions d’autoconsum.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog