Santanyí aposta per un servei integral de gestió i comptabilitat energètic amb els mòduls d’autoconsum, planificació i portal energètic

03.04.2024

L’ajuntament balear de Santanyí millorarà la gestió dels seus subministraments energètics amb el sistema de comptabilitat i gestió energètica SIE. El sistema es completa amb tres mòduls de gestió energètica avançada per a fer front als reptes que planteja la transició energètica. Es tracta del mòdul SIE-Autoconsum que permet gestionar, supervisar i optimitzar el funcionament de les seves instal·lacions d’autoconsum; el mòdul SIE-Planificació per a planificar i avaluar les accions de millora energètica que dugui a terme l’ajuntament; i el SIE-Portal energètic municipal que aporta visibilitat i transparència a la gestió energètica de l’organització.

Amb el SIE, l’ajuntament mallorquí es dota d’una eina que li garanteix la correcta facturació i poder reclamar a les comercialitzadores les anomalies i desviacions que es puguin donar. A més s’obre la possibilitat d’optimitzar les condicions de contractació, especialment pel que fa a la potència contractada, assolint estalvis molt significatius.

El primer pas ha estat procedir a la càrrega de la facturació històrica, així com l’activació del servei de Datadis, que permet la descàrrega i càrrega al sistema de les dades històriques quarthoràries disponibles a la plataforma per a tots els subministraments d’electricitat. A partir d’aquí es farà un primer control de validació de les dades de facturació introduïdes i a l’anàlisi i tractament de les irregularitats detectades.

Gràcies al servei d’alarmes de SIE es podran detectar i corregir les desviacions detectades (sobreconsums, penalització per maxímetre, pòlissa sense consum, excés de reactiva, etc). Un informe de seguiment permetrà revisar mensualment les alarmes energètiques que hagin saltat durant el període i conèixer el potencial d’estalvi. D’altra banda, l’informe anual analitzarà el comportament energètic i proposarà les millores a implantar.

Mòdul SIE Autoconsum

Santanyí també comptarà amb el mòdul SIE-Autoconsum que permetrà gestionar, supervisar i optimitzar el funcionament de les seves instal·lacions d’autoconsum. El mòdul ja s’ha implantat per a les instal·lacions fotovoltaiques de la Biblioteca i de l’Ajuntamentl, amb la previsió d’afegir-ne d’altres que tindrà el municipi i permetrà la captació i càrrega de dades de generació d’energia dels inversors i de l’energia injectada a xarxa. A més, SIE-Autoconsum fa la validació de la compensació d’excedents, el seguiment de l’evolució de l’energia generada per les instal·lacions individuals o col·lectives, la comptabilitat de la generació i l’autoconsum de l’organització i la supervisió centralitzada del funcionament de les instal·lacions mitjançant alarmes.

Mòdul de planificació

El Mòdul de planificació permetrà a l’ajuntament planificar les mesures d’actuació en l’àmbit de l’energia i el clima, portant un registre amb totes les actuacions energètiques realitzades per sectors, àmbits i períodes temporals. Això permetrà simplificar el seguiment i l’avaluació de les mesures, així com dels plans d’acció d’energia i clima, o auditories energètiques que dugui a terme. Així com de l’estalvi assolit amb les actuacions.

Portal energètic municipal

L’Ajuntament de Santanyí comptarà amb un portal-web de difusió i comunicació energètica ciutadana que permet mostrar, on line i mitjançant infografies, l’evolució del consum i la despesa energètica del consistori i dels edificis municipals, així com de les polítiques energètiques dutes a terme. D’aquesta manera el consistori reforçarà la transparència i rendició de comptes de les polítiques públiques cap a la ciutadania, i en particular, les actuacions en l’àmbit de l’energia que tenen una dificultat afegida. Alhora que difondrà la informació energètica essencial entre la ciutadania de manera entenedora i atractiva.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog