Inergy desenvoluparà un programari de gestió integral de comunitats energètiques en el marc del projecte d´innovació INCOMUNER 4.0

software de gestión integral de comunidades energéticas Descarrega't el PDF 05.07.2022

El proppassat mes de març el projecte INCOMUNER 4.0 liderat per l’Asociación de la Indústria Navarra (AIN) i del qual n’és soci Inergy, va ser seleccionat a la convocatòria 2022 dels ajuts d’agrupacions empresarials innovadores AEI que convoca el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) per millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses. L’objectiu d’aquest projecte d’innovació és el desenvolupament d’una aplicació de gestió integral de comunitats energètiques en el context de polígons industrials.

La resta de socis del projecte INCOMUNER 4.0 són l’empresa d’analítica de dades energètiques Bee Data Analytics i Navarra de Suelo y Vivienda (Nasuvinsa), entitat de referència en la gestió de terrenys de polígons industrials, i associada d’AIN, que durà a terme el projecte pilot.

L’aplicació que es desenvoluparà contempla 3 capes funcionals complementàries adreçades a: (1) els gestors de la comunitat (Entorn Comunitat); (2) els socis de la comunitat (Entorn Socis); i (3) el conjunt de la societat (Entorn Públic).

(1) L’Entorn de Comunitat permetrà al gestor de la comunitat energètica local fer el seguiment de l’estat de la comunitat tant en l’àmbit energètic (balanços consum-generació, indicadors energètics, etc.) com econòmic (indicadors econòmics, càlcul d’amortització, generació de factures, etc.). També permetrà optimitzar l’explotació de les instal·lacions definint els coeficients de repartiment més idonis.
(2) L’Entorn Socis permetrà el seguiment econòmic-energètic del consum, generació i autoconsum per a cadascun dels socis-usuaris participants de la comunitat, així com l’aportació de recursos de suport a la gestió activa com a informes amb propostes de canvis d’horaris de consums per maximitzar autoconsum i minimitzar cost, així com gadgets en forma de dispositius magnètics amb tecnològica NFC que enllacen amb el mòbil i obertura automàtica de l’aplicació de l’entorn soci pròpia.
(3) I finalment, l’Entorn Públic des del qual la comunitat reporta a la societat els resultats obtinguts en forma de generació, autoconsum i reducció d’emissions de CO².

El desenvolupament de l’aplicació partirà d’una anàlisi completa de l’estat de l’art de les comunitats energètiques a Espanya i la tipificació i el desenvolupament dels models de negoci, jurídics i de governança existents. A partir d’aquests models es realitzarà un inventari de requeriments i, a posteriori, un disseny funcional detallat dels que es considerin més prioritaris.

A partir d’això, es parametritzarà tot el model economicofinancer d’acord amb les tipologies de comunitats identificades per poder realitzar la gestió i el seguiment econòmic de la comunitat i la generació de facturació interna.

S’hi inclourà així mateix el desenvolupament i la implementació de diversos algoritmes de càlcul que permetin l’optimització de les instal·lacions i consums, com són: (1) optimització de coeficients de repartiment horaris entre socis al llarg del cicle de vida de la comunitat; (2) càlcul de línies base de generació i consum per a supervisió funcionament i optimització de l’ús; (3) supervisió, funcionament i optimització de l’ús de l’energia generada per les instal·lacions de la comunitat. L’aplicació es testejarà en el marc d’un polígon industrial de Navarra amb la participació de les indústries presents, combinant testatge de concepte amb testatge d’algoritmes de càlcul i ús de l’aplicació.

Finalment, es farà una anàlisi del potencial de desenvolupament de les comunitats energètiques en polígons industrials de Navarra i una intensa acció de comunicació per difondre el projecte i els seus resultats, i impulsar-ne el desplegament de les comunitats a la regió.

Descarrega aquí el fullet informatiu d’INCOMUNER 4.0

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog