Ensurt o mort. Preparats per a renovar els contractes d’electricitat?

15.07.2022

Arriba la renovació dels contractes d’electricitat per a molts ajuntaments que veuran disparat el seu pressupost energètic.

Tot i les mesures preses pel Govern, els preus de l’energia segueixen disparats i ningú no s’atreveix a predir quan baixaran, o si ho faran. Alguns consumidors amb contractes de modalitat fixa s’han salvat fins ara d’aquestes pujades. Però el temps passa i per a la majoria ha arribat el moment de renovar. A partir de tres exemples reals d’administracions públiques espanyoles veurem els efectes de la renovació de les compres agrupades en un moment en què el preu de l’electricitat registra augments d’entre el 250% i el 350%. La mala notícia és que no és a les nostres mans baixar el preu de la llum, la bona és que podem prendre mesures per atenuar-ne el seu impacte. T’expliquem com.

Què ha passat?

2021 va ser l’any que va marcar la fi de l’electricitat barata. Durant el segon semestre, els preus al mercat majorista van començar a pujar de forma continuada a causa de diversos factors. Entre els més importants, l’augment dels drets d’emissió de GEH i l’increment progressiu de la demanda mundial de gas, especialment als mercats asiàtics. En el cas d’Espanya, a més, va entrar en vigor una nova estructura tarifària concebuda per fomentar l’aposta per l’eficiència energètica i el canvi d’hàbits a hores amb menys demanda, cosa que va comportar l’augment dels preus regulats. Aquest augment per si mateix no es va traduir necessàriament en un increment de la factura, ja que quedava compensat per la reducció dels preus regulats de la potència i per la tarifa i el perfil de consum. Lluny de millorar el 2022, arran de la crisi geopolítica causada per la invasió russa d’Ucraïna, el mercat energètic es dispara aconseguint records històrics. El 8 de març s’arriba als 700 €/MWh.

Quines mesures s’han adoptat?

Atès aquest escenari alcista, el Govern i la CNMC comencen a revisar trimestralment a la baixa els preus regulats amb l’objectiu de mitigar l’encariment de la factura elèctrica. Complementàriament, s’aplica la reducció de l’IVA al 10% en els subministraments amb potències contractades inferiors a 10kW. Finalment, s’aconsegueix l’autorització d’Europa per aplicar “el topall del gas” per a la producció d’electricitat, mesura encaminada a reduir el preu d’aquesta tecnologia i, per tant, el del preu diari al mercat ibèric.

Gràfic: Evolució del mercat elèctric 2021-2022. Font: inerGy

Com ha afectat aquesta pujada a les administracions públiques?

Les organitzacions i les administracions públiques amb contractes d’electricitat amb modalitat fixa subscrits amb anterioritat a l’escalada de preus no s’haurien d’haver vist afectades per aquests increments, sota l’empara legal del contracte. En canvi, es poden haver beneficiat de les reduccions de peatges i càrrecs establertes per les diferents mesures urgents adoptades. Tot i això, en alguns casos les comercialitzadores no han pogut (o no han volgut) garantir les condicions inicialment pactades i han acabat rescindint els contractes, o bé, aplicant un fort increment en finalitzar la seva vigència per tal de compensar la despesa.

Tres exemples reals de les administracions públiques espanyoles

Però el temps passa i tard o d’hora els contractes arriben a la seva fi i toca renovar. Què passa aleshores? Veiem el cas real de tres administracions públiques espanyoles que han renovat recentment les compres d’energia agrupades. Es tracta de compres agrupades les entitats associades de les quals tenen una presència rellevant dins de la comunitat d’usuaris de SIE. Són les compres agrupades de la Diputació Foral de Gipuskoa (DFG), la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

A continuació, es mostra una comparativa del preu de l’energia [€/kWh] que ha pagat cadascuna de les tres administracions, per tarifa i període, així com el percentatge d’increment respecte dels contractes antics.

Gràfic: Comparativa compra agrupada Diputació Foral de Gipuzkoa. Font: Inergy a partir de dades públiques de compres agrupades

Gràfic: Comparativa compra agrupada Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears. Font: Inergy a partir de dades públiques de compres agrupades

Com s’observa, en la majoria dels períodes i tarifes, el preu de l’electricitat registra augments entre el 250% i el 350%, i en alguns casos s’assoleixen més xifres. Aquests increments impactaran finalment en l’import de la factura tensionant els pressupostos municipals.

Gràfic: Comparativa compra agrupada Associació Catalana de Municipis. Font: Inergy a partir de dades públiques de compres agrupades

En el cas de l’Associació Catalana de Municipis cal esmentar que la contractació serà objecte de revisió trimestralment sobre la base de les cotitzacions del mercat de futurs, per tal de modular els preus davant d’una eventual baixada.

Quines mesures podem prendre?

Com hem vist les raons que expliquen l’increment dels preus, són complexes i diverses. I ara mateix no és al nostre abast baixar el preu de la llum. Però hi ha altres mesures que sí que podem prendre per mitigar l’impacte d’aquestes pujades. Qualsevol administració o organització hauria de considerar, avui més que mai, la responsabilitat en la gestió energètica del seu parc d’edificis i enllumenat. Hi ha moltes accions que podem dur a terme per reduir la nostra factura sense que impliquin una gran inversió. Per començar, cal conèixer i analitzar la nostra despesa energètica i la seva evolució. D’aquesta manera podrem ajustar les potències contractades a la demanda real de les nostres instal·lacions evitant haver de pagar penalitzacions. També podem reduir els consums de reactiva o donar de baixa els subministraments sense ús. És important cercar noves modalitats de contractació o ofertes que s’ajustin millor al nostre perfil de consum i a les necessitats de la nostra organització. Podem detectar errors a les factures emeses per la comercialitzadora o programar alarmes que ens adverteixin d’un sobreconsum en un dels nostres subministraments. Amb un sistema de comptabilitat i gestió energètica robust i eficaç com el que ofereix Inergy podem controlar i reduir el nostre consum energètic i optimitzar els components de la nostra factura per assegurar que no pagarem més del necessari.

Podeu consultar l’evolució del mercat ibèric de l’electricitat i de futurs a https://energymarket.inergy.online/es

 

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog