Ermua redacta el seu Pla General d’Actuació Energètica complint amb la Llei 4/2019

Ermua redacta el seu Pla General d'Actuació Energètica 20.09.2021

Ermua redacta el seu Pla General d’Actuació Energètica

L’ajuntament biscaí d’Ermua ha encarregat a l’empresa Inergy l’assistència tècnica en la redacció del Pla General d’Actuació Energètica (PGAE) del consistori. El pla permetrà donar resposta a una part rellevant de les obligacions que deriven de la Llei basca 4/2019 de sostenibilitat energètica.

El Pla General d’Actuació Energètica (PGAE) és una de les obligacions establertes per la Llei 4/2019 (art. 14) per a totes les administracions públiques basques. En el Pla ha de quedar recollit el diagnòstic de la situació de partida de cada administració pública i les estratègies per assolir els objectius de la Llei.

Realització d’inventaris i línia base de consum

Per a l’elaboració d’inventaris i comptabilitat energètica es partirà de la feina feta prèviament gràcies al software de comptabilitat i gestió energètica SIE actualment implantat en el municipi en el marc de l’observatori comarcal de l’energia de Debabarrena.

Un cop realitzats els inventaris, es definirà la línia base de consum que constituirà la referència sobre la qual definir els objectius de reducció que caldrà aconseguir amb el conjunt de mesures a dur a terme posteriorment amb el Pla.

També es duran a terme la definició dels plans d’auditoria, certificació i formació, així com un pla d’actuacions sobre el parc d’edificis, enllumenat públic i flota de vehicle.

Autoconsum

Destaca la utilització en el projecte del mòdul SIE-Autoconsum, una aplicació de SIE que permet entre d’altres funcionalitats el càlcul del potencial d’instal·lació d’autoconsum en cobertes dels edificis de major consum. D’acord amb la informació de generació potencial i consums horaris de cada edifici s’estimarà la inversió executable, estalvis i períodes de retorn, facilitant el càlcul del potencial de generació renovable en edificis i instal·lacions municipals, així com la formulació d’autoconsums col·lectius amb els coeficients de repartiment degudament optimitzats.

Notícia: Ermua redacta el seu Pla General d’Actuació Energètica complint amb la Llei 4/2019
Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog