Inergy implantarà el primer observatori energètic comarcal de les illes balears

Mancomunidad del Raiguer

Producte: SIE Observatori SIE

10.09.2021

L’empresa Inergy ha estat l’adjudicatària del concurs impulsat per la Mancomunitat des Raiguer que aplega els ajuntaments d’aquesta comarca balear i que té per objecte la implantació d’un sistema de comptabilitat i gestió de subministraments energètics SIE en cadascun dels 9 ajuntaments participants. Aquesta plataforma integral de comptabilitat i gestió energètica permetrà als ajuntaments millorar la gestió de la seva facturació energètica incorporant la comptabilitat i l’anàlisi energètica a la totalitat dels seus subministraments. A la gestió energètica municipal, s’hi afegeix l’Observatori energètic comarcal que aglutinarà la informació dels diferents sistemes de comptabilitat i gestió energètica en un únic entorn de visualització i anàlisi conjunta de dades.

Sistema de comptabilitat i gestió energètica

Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Mancor de la Vall, Santa Maria del Camí i Selva són els nou municipis que es beneficiaran de la implantació del sistema de comptabilitat i gestió energètica SIE. La implantació, que inclourà la càrrega de l’històric de dades energètiques, permetrà als municipis detectar les desviacions de consum, controlar la despesa energètica i disminuir-ne el consum. La implantació inclou un servei de formació, acompanyament i atenció als gestors energètics municipals que rebran un informe mensual que recollirà, entre d’altres, el tractament de les alarmes energètiques.

Observatori energètic comarcal

L’Observatori energètic comarcal de la Comunitat des Raiguer és una plataforma online, basada en el mòdul SIE-Observatori d’inerGy, que permet fer comptabilitat, anàlisi i planificació energètica amb perspectiva comarcal i col·laborativa entre el conjunt dels ajuntaments. L’Observatori integrarà la informació energètica dels punts de subministrament energètic corresponents als edificis i quadres d’enllumenat dels nou municipis participants. Des de la plataforma es podrà accedir a dades de balanços i indicadors de consum i emissions de GEH a escala municipal i de cadascun dels edificis i quadres. A més, els municipis participants podran accedir de forma continuada a un benchmarking energètic i de bones pràctiques del seu parc d’edificis amb el de la resta de municipis, així com dels indicadors globals d’eficiència energètica del conjunt de l’administració local.

L’Observatori suposa d’altra banda una gran oportunitat de millora en el model de gestió de l’energia de la Mancomunitat des Raiguer, ja que facilitarà i millorarà la formulació, priorització i seguiment de les polítiques energètiques locals.

Mòdul SIE-Planificació i PAESC

La implantació del SIE també incorpora el mòdul SIE Planificació energètica. Aquest mòdul vol donar resposta a la iniciativa mancomunada per fer el seguiment i la dinamització del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) dels ajuntaments participants. El mòdul SIE-Planificació permet fer l’Inventari de consums energètics i emissions de GEH per sectors. El mòdul a més incorpora un registre de les actuacions dutes a terme pels nou ajuntaments en matèria d’eficiència energètica en els seus equipaments i quadres per sectors, àmbits i períodes temporals i l’avaluació de l’estalvi assolit amb les actuacions realitzades. Això ho converteix en una eina de planificació, seguiment i avaluació de les mesures del PAESC, i en facilita la comunicació i justificació a la Comissió europea.

Portal energètic ciutadà

Juntament amb l’Observatori, es posarà en marxa el portal energètic ciutadà, un mòdul web d’accés obert a la ciutadania que ofereix tota la informació energètica dels ajuntaments participants de manera clara i senzilla. El portal permet difondre i posar a l’abast de la ciutadania de forma entenedora i atractiva la informació energètica essencial de l’ajuntament, donant visibilitat a les polítiques en curs que es duguin a terme per part de la Mancomunitat i el conjunt dels seus ajuntaments.

El portal també és una eina de sensibilització de la ciutadania en relació a l’estalvi energètic i l’ús racional de l’energia, tant a les llars com en l’ús que facin dels equipaments públics (centres esportius, escoles,…), promovent la seva implicació en l’estratègia de transició energètica de la comarca.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog