El govern balear es dota de la plataforma de gestió energètica SIE per gestionar la totalitat dels seus subministraments

Plafaforma gestion energetica SIE Gobierno Balear 01.07.2021

El Govern de les Illes Balears ja compta amb una nova eina en la seva lluita per l’eficiència energètica i contra el canvi climàtic. Es tracta del Sistema d’informació energètica (SIE), una plataforma integral de comptabilitat i gestió energètica que el Govern ha implantat a prop de 1.000 subministraments energètics de llum, gas i combustibles. La iniciativa, impulsada per la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, permetrà a més de gestionar la totalitat dels seus subministraments, monitorar els consums i fer el seguiment de prop de 50 instal·lacions d’autoconsum. A més, el Govern podrà planificar la seva actuació energètica i comunicar-la a la ciutadania.

Amb la implantació del SIE, el Govern de les Illes Balears millorarà la gestió de la seva facturació energètica, que combina contractes a preu fix i a preu indexat, incorporant la comptabilitat i l’anàlisi energètica a la totalitat dels seus subministraments. Més de 100 usuaris dels diferents departaments del Govern balear ja han estat donats d’alta a la plataforma SIE. Els usuaris han rebut una formació específica en l’ús i navegació del SIE. A més, cada usuari/ària rebrà mensualment un informe personalitzat dels seus subministraments i centres de consum. Amb això es pretén estendre la cultura de la gestió energètica en el conjunt de l’organització i donar un impuls a les polítiques de transició energètica, contribuint a l’estalvi en la factura energètica.

Visualització de dades de consum horari

La nova plataforma inclou un mòdul de monitoratge per millorar la supervisió i gestió energètica de les instal·lacions i reduir així el seu consum energètic tant del consum elèctric com de gas. El mòdul permet la descàrrega automatitzada de les dades disponibles a la pàgina web de la distribuïdora del conjunt de subministraments elèctrics. D’aquesta manera es podran visualitzar les dades de consum horari del conjunt de subministraments elèctrics i realitzar una supervisió amb alarmes configurables.

Optimització de les instal·lacions d’autoconsum

Actualment el Govern compta amb prop de 50 instal·lacions d’autoconsum, el funcionament de les quals podrà supervisar i optimitzar gràcies a la nova plataforma i el seu mòdul d’autoconsum que facilitarà la comptabilitat i supervisió del seu comportament de producció. La plataforma també permetrà la validació de la compensació per excedents injectats a xarxa.

Plans d’actuació energètica

La implantació del SIE ha anat acompanyada del mòdul SIE Planificació energètica dissenyat per ajudar a definir plans d’actuació energètica en el conjunt dels seus edificis, incloent-hi la definició dels estalvis energètics i econòmics previstos i la seva posterior avaluació. El mòdul a més incorpora un registre de les actuacions dutes a terme en el passat pel Govern en matèria d’eficiència energètica en els seus equipaments i quadres, així com un sistema de planificació de les mesures a realitzar i el seguiment del seu grau d’implementació.

Transparència i compromís de la ciutadania

El Govern de les Illes Balears publicarà a més el Portal de l’energia de Balears, un entorn web que permet mostrar, on line i per mitjà d’infografies, l’evolució del consum energètic del govern i dels seus edificis. D’aquesta manera, la ciutadania podrà conèixer i quantificar la gestió i els resultats de les mesures que s’adoptin en matèria d’eficiència energètica, adaptació al canvi climàtic i incorporació d’energies renovables. L’objectiu és sensibilitzar la ciutadania i agents socials i econòmics de la zona, pel que fa a l’estalvi energètic així com promoure la seva participació en el procés de transició energètica.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog