Rubí estrena el Portal energètic ciutadà, Ajuntament Eficient, on publicarà els consums energètics

21.02.2024

L´alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez Martínez, ha presentat el Portal Energètic Ciutadà de Rubí que aportarà visibilitat i transparència a la gestió energètica del municipi. La presentació s’ha fet a un grup d’alumnes de l’escola 25 de setembre, el centre amb millors xifres d’estalvi registrades, un 28% respecte al consum del 2022. Martínez ha felicitat els alumnes pel compromís amb la cura del medi ambient i l’esforç per estalviar dia a dia.

Rubí ha destacat en la lluita activa per la reducció dels consums energètics i contra el canvi climàtic. Ara, amb el Portal Energètic de Rubí, es podrà mostrar mitjançant una web oberta a la ciutadania i a través d’infografies, l’evolució del consum i la despesa energètica dels equipaments municipals i l’enllumenat públic. Es tracta, doncs, d’una eina de consulta i transparència a disposició de la ciutadania, empreses i comerç, que podran conèixer i quantificar la gestió i els resultats de les mesures que s’adoptin en matèria d’eficiència energètica, adaptació al canvi climàtic i incorporació d’energies renovables. El Portal és un mòdul del Software de gestió energètica SIE d’Inergy que té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania en relació amb l’estalvi energètic i l’ús racional de l’energia, alhora que es pretén reforçar la transparència i la rendició de comptes de les polítiques públiques.

Aquesta acció forma part del paquet d’actuacions compreses al Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica de l’Ajuntament de Rubí 2023-2025, que persegueixen l’objectiu de reduir el consum municipal d’energia i aigua en el context de crisi econòmica i climàtica actual.

El Portal permet la consulta del total d’energia i aigua consumida per les infraestructures municipals en conjunt, així com als vint edificis més representatius del municipi, com el Mercat Municipal, la Casa Consistorial o l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Són presentats de manera comprensible i establint correlacions amb situacions quotidianes que permeten dimensionar l’estalvi aconseguit. A més, ofereix la possibilitat de comparar les xifres locals amb altres municipis amb característiques equiparables a les de Rubí. Per exemple, actualment el consum de l’Ajuntament suposa un total de 42€ per rubinenc.

Mitjançant el Portal es podrà consultar l’evolució del consum i emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEI) de l’Ajuntament, així com la classificació per consum i estalvi respecte el seu any base, 2022. Aquest Portal permetrà veure l’impacte als equipaments municipals de les actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic implantades com la incorporació d’energies renovables, la millora dels aïllaments i/o les accions deficiència energètica.

La posada en marxa del Portal arriba acompanyada d’una campanya informativa sobre estalvi energètic a través del sistema de pantalles informatives repartides per un total de 20 equipaments municipals. D’aquesta manera, els usuaris i usuàries d’aquests espais veuran quines són les mesures d’estalvi adoptades per reduir-ne el consum i maximitzar-ne el rendiment. A més, s’han repartit cartells amb aquesta informació a tots els edificis municipals.

En paral·lel, ja està en procés el projecte que ha de permetre implementar un total de 20 instal·lacions fotovoltaiques a vuit escoles municipals i 12 més a diferents equipaments municipals. Tot aquest conjunt d’accions va encaminat a fer front a la situació d’emergència climàtica, que obliga a reduir les emissions de CO2 de la ciutat en un 55% de cara al 2030.

El portal: un mòdul SIE

El portal de l’energia de Rubí s’alimenta automàticament de les dades del sistema d’informació energètica SIE amb què l’Ajuntament supervisa els consums de les instal·lacions. Aquesta eina facilita el seguiment dels consums en el temps tant a nivell global de tot el municipi com per equipaments. El SIE arxiva totes les factures als equipaments corresponents, realitza anàlisis automatitzades, genera informes, identifica els punts de subministrament que n’han incrementat el consum i n’analitza les causes per veure si es poden aplicar accions correctores. També identifica els estalvis aconseguits mitjançant accions d’eficiència o gestió de l’energia perquè les persones que s’hi han implicat puguin conèixer el resultat i millorar-ne el rendiment.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog