SIE es consolida com l’eina de comptabilitat i gestió energètica de les tres diputacions forals del País Basc

Herramienta de contabilidad y gestión energética 30.04.2024

Inergy ha tornat a ser l’empresa adjudicatària del Servei de gestió de subministraments, inventari, comptabilitat i suport a la planificació energètica de la Diputació Foral d’Àlaba. Implantat el 2022, el Software d’Informació Energètica SIE continuarà sent l’eina que gestioni la totalitat de subministraments d’electricitat, gas i aigua dels edificis i l’enllumenat de la província d’Àlaba.

Aquesta adjudicació consolida SIE com l’eina de comptabilitat i gestió energètica de les tres Diputacions Forals del País Basc (Àlaba, Biscaia i Gipuzkoa). I demostra un compromís sòlid amb la Llei 4/2019, que les emplaça a una acció per un ús sostenible de l’energia. La implantació del programari de comptabilitat i gestió energètica SIE no només simplifica la gestió de subministraments d’electricitat, gas i aigua, sinó que també facilita el compliment de les obligacions establertes per la legislació, pel que fa a comptabilitat, planificació i comunicació energètica. Globalment suposa la gestió de més de 1.700 subministraments d’electricitat i de gas que equivalen a un consum global superior als 130 GWh.

El servei prestat a la Diputació foral d’Àlaba en particular contempla l’anàlisi i la verificació dels consums i de la facturació de més de 100 elements registrats a SIE, i 355 punts de subministrament d’electricitat i gas.

El servei inclou la realització d’informes energètics, i dels inventaris energètics anuals per donar compliment a l’article 11 de la Llei 4/2019 de la CAV. A més, la provisió del mòdul SIE-planificació que facilita el registre del conjunt d’actuacions realitzades per la Diputació en matèria d’energia, cosa que permetrà avaluar el grau d’implementació del Pla General d’Actuació Energètica i reportar-lo al Govern Basc.

D’altra banda, la posada en marxa del portal energètic ciutadà d’Àlaba facilitarà la comunicació de les actuacions dutes a terme per la Diputació i que contribueixin al compliment de la Llei 4/2019. El portal també informarà de l’evolució dels consums de la Diputació, així com la generació renovable i el seguiment del grau de compliment dels objectius de reducció.

El portal també és una eina de sensibilització de la ciutadania en relació amb l’estalvi energètic i l’ús racional de l’energia, tant a les llars com a l’ús que facin dels equipaments públics (centres esportius, escoles…) promovent implicació en l’estratègia de transició energètica de l’entitat.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog